ORDIN nr. 452 din 2 februarie 1999privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 25 februarie 1999    Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,în temeiul art. 5 lit. b) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi al art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general vor fi publicate în brosura separată, ca supliment al Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru, editata de Uniunea Geodezilor din România, care va fi pusă la dispoziţie celor interesaţi, contra cost.Preşedintele Oficiului Naţionalde Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Cornel Nicolae Petre Popescu---------