ORDIN nr. 495 din 7 iulie 2015privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 29 iulie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.234 din 7 iulie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La capitolul VII, "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015" va avea următorul cuprins:"Creditele bugetare şi de angajament aferenteprogramelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015                                                               - mii lei - ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────┐ │ Denumire program de sănătate │Credite de angajament│Credite bugetare│ │ │ an 2015 │ an 2015 │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de oncologie, │ 1.377.925,87 │ 1.475.871,86 │ │din care: │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament al │ 1.315.555,87 │ 1.413.501,86 │ │bolnavilor cu afecţiuni oncologice │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de monitorizare a │ 12.000,00 │ 12.000,00 │ │evoluţiei bolii la pacienţii cu │ │ │ │afecţiuni oncologice prin PET - CT │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de reconstrucţie mamară │ 2.520,00 │ 2.520,00 │ │după afecţiuni oncologice prin │ │ │ │endoprotezare │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de diagnostic │ 1.334,00 │ 1.334,00 │ │imunofenotipic, citogenetic şi │ │ │ │biomolecular al leucemiei acute │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de radioterapie a │ 46.516,00 │ 46.516,00 │ │bolnavilor cu afecţiuni oncologice │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de diabet zaharat │ 826.651,63 │ 813.236,00 │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de transplant de │ 73.550,09 │ 71.115,00 │ │organe, ţesuturi şi celule de origine│ │ │ │umană │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament │ 118.834,80 │ 101.267,00 │ │pentru boli rare │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al │ 106.610,00 │ 120.439,00 │ │bolilor neurologice │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al │ 72.550,40 │ 58.689,00 │ │hemofiliei şi talasemiei, din care: │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de tratament al │ 11.251,43 │ 10.219,00 │ │surdităţii prin proteze auditive │ │ │ │implantabile (implant cohlear şi │ │ │ │proteze auditive) │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de boli endocrine │ 6.622,86 │ 4.598,00 │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de ortopedie │ 54.543,68 │ 58.203,00 │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de terapie │ 694,21 │ 721,00 │ │intensivă a insuficienţei hepatice │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de boli │ 79.630,23 │ 107.378,00 │ │cardiovasculare │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de sănătate │ 2.005,66 │ 1.638,00 │ │mintală │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de diagnostic şi │ 19.258,00 │ 29.689,00 │ │tratament cu ajutorul aparaturii de │ │ │ │înaltă performanţă, din care: │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de radiologie │ 9.021,43 │ 14.931,00 │ │intervenţională │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de diagnostic şi │ 9.934,06 │ 13.478,00 │ │tratament al epilepsiei rezistente la│ │ │ │tratamentul medicamentos │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament al │ 127,40 │ 361,00 │ │hidrocefaliei congenitale sau │ │ │ │dobândite la copil │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Subprogramul de tratament al durerii │ 175,11 │ 919,00 │ │neuropate prin implant de │ │ │ │neurostimulator medular │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Programul naţional de supleere a │ 869.430,00 │ 869.430,00 │ │funcţiei renale la bolnavii cu │ │ │ │insuficienţă renală cronică │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────┤ │Total │ 3.619.558,86 │ 3.722.493,86"│ └─────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se aplică începând cu luna iulie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    Vasile Ciurchea
    Bucureşti, 7 iulie 2015.Nr. 495.-------