HOTĂRÂRE nr. 569 din 15 iulie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 17 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării științifice,
  Sorin Mihai Cîmpeanu
  Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 15 iulie 2015.Nr. 569.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didacticeși a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat