CRITERII MINIME OBLIGATORII din 24 iunie 2015de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Arhitectură din domeniul de licenţă Arhitectură (Anexa 3)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 9 iulie 2015    1. Programul de studii universitare de Arhitectură cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile.2. Arhitectura trebuie să constituie componenta principală a programului de studii prevăzut la pct. 1, care trebuie să menţină un echilibru între aspectele teoretice şi cele practice ale formării în arhitectură şi asigură cel puţin dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe: a) capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care să corespundă atât cerinţelor estetice, cât şi cerinţelor tehnice; b) cunoştinţe corespunzătoare despre istoria şi teoriile arhitecturii, precum şi despre arte, tehnologii şi ştiinţe umane conexe; c) cunoştinţe despre arte frumoase ca factori ce pot influenţa calitatea conceperii proiectelor arhitecturale; d) cunoştinţe corespunzătoare despre urbanism, planificarea şi tehnicile aplicate în procesul de planificare; e) capacitatea de a înţelege relaţiile dintre oameni şi creaţiile arhitecturale, pe de o parte, şi creaţiile arhitecturale şi mediul lor, pe de altă parte, precum şi capacitatea de a înţelege necesitatea de a armoniza creaţiile arhitecturale şi spaţiile în funcţie de necesităţile şi scara umană; f) capacitatea de a înţelege profesia de arhitect şi rolul său în societate, în special prin elaborarea de proiecte ţinând seama de factorii sociali; g) înţelegerea metodelor de cercetare şi de pregătire a proiectului de construcţie; h) cunoştinţe despre problemele de proiectare structurală şi de construcţie şi de inginerie asociate proiectării clădirilor; i) cunoştinţe corespunzătoare despre probleme fizice şi tehnologii, precum şi despre funcţia construcţiilor, astfel încât să le doteze cu toate elementele de confort interior şi de protecţie climaterică, în cadrul dezvoltării sustenabile; j) capacitatea tehnică de a concepe construcţii care să îndeplinească cerinţele utilizatorilor, respectând totodată limitele impuse de buget şi de reglementările în domeniul construcţiilor; k) cunoştinţe corespunzătoare despre industrii, organizaţii, reglementări şi proceduri care intervin în procesul de concretizare a proiectelor în clădiri şi de integrare a planurilor în planificarea generală.--------