ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 15 februarie 1999privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 16 februarie 1999    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 aprilie 1999, cheltuielile curente şi de capital ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se finanţează integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 2 (1) Veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, care se reţin şi se utilizează în regim extrabugetar, provin din: a) o cota de 0,08% din valoarea tranzacţiilor pe piaţa secundară, suportate de către cumpărător; b) o cota de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; c) o cota de 0,5% din valoarea emisiunilor de valori mobiliare prin oferte publice; d) o cota de 1,5% din valoarea emisiunilor distribuite în cadrul plasamentului privat; e) o cota de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare. (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se reţin de către Bursa de Valori Bucureşti, RASDAQ, Uniunea Naţionala a Organismelor de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare şi se pun la dispoziţie Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare. (3) Modul de încasare şi de gestionare a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin regulament al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi se publică în Monitorul Oficial al României. (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) fac excepţie de la prevederile ultimului alineat al art. 7 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.  +  Articolul 3Bugetul de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Articolul 4Începând cu data de 1 aprilie 1999 prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 5Cu sumele rămase neutilizate până la data de 1 aprilie 1999 din creditele bugetare aprobate pe anul 1999 Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului până la data de 30 aprilie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Ştefan BobocMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Flavius Baias,secretar de stat---------