ORDIN nr. 764 din 23 iunie 2015pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediția 1/2015
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 8 iulie 2015  În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-DPA "Autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediția 1/2015, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.242/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice RACR-C1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 18 decembrie 2009, se abrogă.
  p. Ministrul transporturilor,
  Virgil Dragoș Titea,
  secretar de stat
  București, 23 iunie 2015.Nr. 764.  +  ANEXĂREGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂRACR-DPA - Autorizarea organizațiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediția 1/2015