ORDIN nr. 2 din 1 februarie 1999privind depăşirea problemei aferente modului de stocare, reprezentare şi utilizare a datei calendaristice corespunzătoare perioadei anului 2000 în cadrul sistemelor informatice ale băncilor, persoane juridice române, şi ale sucursalelor băncilor, persoane juridice străine
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 10 februarie 1999    Având în vedere prevederile art. 93 din Legea bancară nr. 58/1998 şi ale art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi datorită necesităţii depăşirii problemei menţionate la nivelul sistemului bancar românesc,Banca Naţionala a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 15 septembrie 1999 sistemele informatice ale băncilor vor trebui sa posede capacitatea de a trece în anul 2000 şi de a-l parcurge fără a fi afectate disponibilitatea şi functionalitatea sistemelor sau integritatea datelor procesate de către acestea, afectari care ar putea prejudicia terţe părţi sau sistemul bancar. Fiecare banca va prezenta o declaraţie pe propria răspundere care să ateste luarea tuturor măsurilor pentru depăşirea problemei menţionate şi sa garanteze ca sistemele informatice asigura elementele de disponibilitate, funcţionalitate şi integritate precizate. Declaraţia se va depune la Banca Naţionala a României până pe data de 1 octombrie 1999.  +  Articolul 2Banca Naţionala a României va urmări respectarea etapelor necesare depăşirii problemei menţionate, stabilite de fiecare banca, precum şi respectarea datei de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3În cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, se vor putea aplica sancţiunile prevăzute la art. 69 din Legea nr. 58/1998.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU