ORDIN nr. 1 din 21 ianuarie 1999privind înregistrarea în registrul comerţului a obiectului de activitate autorizat al băncilor, persoane juridice române, şi al sucursalelor băncilor, persoane juridice străine, care au fost autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 9 februarie 1999    Având în vedere prevederile art. 3 lit. o), ale art. 8, 9 şi 38 din Legea bancară nr. 58/1998, în temeiul prevederilor art. 26 şi 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 86 din Legea bancară nr. 58/1998,Banca Naţionala a României emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Obiectul de activitate autorizat al băncilor, persoane juridice române, şi al sucursalelor băncilor, persoane juridice străine, care au fost autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României până la data intrării în vigoarea prezentului ordin, este prevăzut în anexa*).  +  Articolul 2Băncile, persoane juridice române, şi sucursalele băncilor, persoane juridice străine, menţionate la art. 1, vor lua măsurile necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a obiectului lor de activitate, conform prezentului ordin.Dovada înregistrării menţiunilor corespunzătoare va fi prezentată Băncii Naţionale a României în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform prevederilor art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998.Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------- Notă *) Anexa se va comunică fiecărei bănci, persoana juridică română, şi fiecărei sucursale a unei bănci, persoana juridică străină.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR ISARESCU--------------