ORDIN nr. 451 din 15 ianuarie 1999pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ŞI CARTOGRAFIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 3 februarie 1999    În temeiul art. 5 lit. b) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi al art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1038/1996 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care pot sa realizeze şi sa verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.Regulamentul se publică în brosura separată, ca supliment al Revistei de Geodezie, Cartografie şi Cadastru, editata de Uniunea Geodezilor din România, şi se pune la dispoziţie celor interesaţi, contra cost.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să execute, legal, lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. C.P. 117/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 10 octombrie 1997, îşi încetează aplicabilitatea.Preşedintele Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie,Cornel Nicolae Petre Popescu----------------