LEGE nr. 138 din 8 iunie 2015privind completarea Legii poliţiei locale nr. 155/2010
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 10 iunie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:"Art. 44^1. - (1) Ziua de 21 mai se declară Ziua poliţiei locale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi organizaţiile neguvernamentale interesate pot sprijini organizarea manifestărilor dedicate sărbătoririi acestei zile."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 8 iunie 2015.Nr. 138.-----