ORDONANTA nr. 35 din 29 ianuarie 1999pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morarit şi/sau de panificatie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 30 ianuarie 1999    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 6 lit. c) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, acordată producătorilor interni prin societăţile comerciale de morarit şi/sau de panificatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 11 august 1998, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20/1998 şi aprobată şi modificată prin Legea nr. 28/1999, se prelungesc până la data de 30 iunie 1999.  +  Articolul 2În situaţia în care raportul de schimb al monedei naţionale faţă de dolarul S.U.A. se modifica în procent de minimum 2% faţă de cursul de schimb existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, poate aproba, prin hotărâre, modificarea preţului minim la cumpărarea graului din recolta anului 1998, prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 50/1998, cu modificările şi completările ulterioare.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:--------------p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ilie Balana,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de stat------------------