ORDONANTA nr. 4 din 28 ianuarie 1999pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 29 ianuarie 1999    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 1. lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se ratifica Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural, în valoare de 5,0 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 decembrie 1998.  +  Articolul 2Aplicarea acordului va fi realizată de către Ministerul Culturii, desemnat ca agenţie de implementare.Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Culturii un acord de împrumut subsidiar, prin care i se vor delega acestuia din urma întreaga autoritate şi responsabilitate în aplicarea eficienta şi rapida a acordului de împrumut.  +  Articolul 3Contribuţia locală la realizarea proiectului, rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, a comisioanelor (inclusiv a comisionului iniţial) şi a altor costuri interne şi externe vor fi suportate de către Ministerul Culturii, din sume cu aceasta destinaţie alocate anual de la bugetul de stat în bugetul propriu.  +  Articolul 4Se autorizeaza Guvernul României ca prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, sa introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu condiţiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conţinutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor,Bujor Bogdan Teodoriu,secretar de statMinistrul culturii,Ion Caramitrup. Ministrul afacerilor externe,Mihai Razvan Ungureanu,secretar de statACORD 23/12/1998