HOTĂRÂRE nr. 336 din 13 mai 2015pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 84 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 4 litera A punctul A.3, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:"Incertitudinea pentru modelare se defineşte ca fiind deviaţia maximă a nivelurilor de concentraţie măsurate şi calculate pe perioada asociată valorii-limită corespunzătoare sau valorii-ţintă, în cazul ozonului, pentru 90% din punctele individuale de monitorizare, fără a lua în considerare ordinea evenimentelor."2. La anexa nr. 5 litera A punctul A.3, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:"De asemenea, pot fi luaţi în considerare următorii factori: a) sursele de interferenţă; b) securitatea; c) accesul; d) disponibilitatea energiei electrice şi a comunicaţiilor telefonice; e) vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile sale; f) siguranţa publicului şi a operatorilor; g) oportunitatea amplasării mai multor puncte de prelevare pentru mai mulţi poluanţi în acelaşi loc; h) planurile de urbanism."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,Graţiela Leocadia Gavrilescup. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 13 mai 2015.Nr. 336.-------