HOTĂRÂRE nr. 292 din 29 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 6 mai 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 15 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pot fi nominalizate structuri din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care să îndeplinească funcţia de organism intermediar pentru POP sau POPAM, autoritatea de management rămânând responsabilă pentru activităţile delegate."2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se pot organiza, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, servicii, birouri şi compartimente, în condiţiile legii."3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat."4. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul de posturi stabilit pentru DGDR AM - PNDR este de maximum 206, inclusiv structurile judeţene de dezvoltare rurală."5. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - Numărul de posturi stabilit pentru Direcţia generală pescuit - Autoritate de management pentru POP - este de maximum 100, inclusiv structurile regionale."6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Numărul maxim de posturi al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia este de 11.342, din care 866 - aparatul propriu al ministerului, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.8. La anexa nr. 2, nr. crt. I şi II se modifică şi vor avea următorul cuprins:"I. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat, inclusiv aparatul central al ministerului - 6.657 de posturi..................................................................................................II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat - 4.314 posturi"  +  Articolul IIAplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul fondurilor europene,Marius NicaBucureşti, 29 aprilie 2015.Nr. 292.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014)Numărul maxim de posturi este de 866,exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului.*Font 6*                                               Structura organizatorică a Ministerului                                                  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale                                                              ┌────────────┐                                                              │ │    ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────┤ MINISTRU ├──────────────────────────┬────────┐ ┌─────────────────────────┐    │ │ │ │ ┌─────────┴──────┐ │ │Direcţia generală afaceri│  ┌─┴─────────────────┐ │ └─────┬──────┘ │Cabinet ministru│ ├─┤ europene şi relaţii │  │ Direcţia generală │ │ │ └────────────────┘ │ │ internaţionale │  │control, antifraudă│ │ ┌─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┐ │ └────────────┬────────────┘  │ şi inspecţii │ │ │ │ │ │ │  └─┬─────────────────┘ │ │ ┌───────────┬──────────────────┼───────────┬───────────┐ │ │ │    │ ┌──────────────────┐ │ │┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ │ ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐│ │ ┌────────────┴────────────┐    ├─┤ Direcţia control │ │ ││Secretar│ │Secretar│ │ │Secretar│ │Secretar││ │ │ Direcţia coordonare │    │ └──────────────────┘ │ ││de stat │ │de stat │ │ │de stat │ │de stat ││ │ │ politici europene, │    │ ┌──────────────┐ │ │└─────┬──┘ └─────┬──┘ │ └─────┬──┘ └─────┬──┘│ │ │programe cu finanţare UE │    │ │ Direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi relaţii internaţionale│    └─┤ monitorizare,│ │ │┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ │ ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐│ │ └─────────────────────────┘      │ inspecţii, │ │ ││Cabinet │ │Cabinet │ │ │Cabinet │ │Cabinet ││ │      │ verificare şi│ │ ││secretar│ │secretar│ │ │secretar│ │secretar││ │ ┌─────────────────────────┐      │ control │ │ ││de stat │ │de stat │ │ │de stat │ │de stat ││ │ │ Serviciul de presă şi │      └──────────────┘ │ │└────────┘ └────────┘ │ └────────┘ └────────┘│ └─┤ relaţii publice │                            │ │ ┌────────┐ │ │ └─────────────────────────┘  ┌────────────────────┐ │ │ │Secretar│ │ │  │ Serviciul de audit ├────┤ │ │general ├───┤ │  │ public intern │ │ │ └───┬────┘ │ │  └────────────────────┘ │ │ │ │ │                            │ │ ┌───┴────┐ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │ │Secretar│ │ │ │Autoritatea competentă│ │ │ │general │ │ │ │ pentru acreditarea ├───┤ │ │adjunct │ │ │ │agenţilor de plăţi şi │ │ │ └────────┘ │ │ │ a Organismului │ │ │ │ │ │ coordonator*) │ │ │ │ │ └──────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┘                            │ │ ┌──────────────────────┐ │ │ │ Direcţia pentru ├---┼-----------------------------------┬-┐ │ │ coordonarea │ │ │ | │ │ agenţilor de ├───┘ │ | │ │ plăţi***) │ │ | │ └──────────────────────┘ │ | │         ┌─────────────────────┬────────────────────────────────┼─┼─┴────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐         │ │ │ | │ ┌─────────────┴───────────┐ ┌─────────┴───────────┐   ┌─────┴──────────────┐ ┌───┴─────────────┐ ┌──────────────┐ │ └----------┼---------------→│ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │   │ Direcţia generală │ │Direcţia generală│ │ Direcţia │ │ │ │ dezvoltare rurală - │ ┌─┤pescuit - Autoritatea│┌──┤politici agricole şi│┌─┤ industrie │ │ management ├─┤ ┌───────┴─────────┐ │Autoritatea de management│ │ │ de management ││ │ strategii ││ │ alimentară │ │resurse umane │ │ │Direcţia generală│ │ pentru PNDR │ │ │ pentru POP ││ └────────────────────┘│ └─────────────────┘ └──────────────┘ │ │buget finanţe şi ├─┐ └┬────────────────────────┘ │ └─────────────────────┘│ ┌────────────────────┐│ ┌─────────────────┐ ┌──────────────┐ │ │fonduri europene │ │ │ ┌─────────────────┐ ││ │Direcţia organizări ││ │ Direcţia │ │ Direcţia ├─┤ └─────────────────┘ │ ├──┤ Direcţia │ │├──┤de piaţă în sectorul││ │ implementare şi │ │ juridică │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ metodologie şi │ │ ┌──────────────────┐│ │ vegetal │└─┤ strategii în │ └──────────────┘ │ │ Direcţia buget ├─┤ │ │ monitorizare │ │ │Direcţia evaluare,││ └────────────────────┘ │ industria │ ┌──────────────┐ │ │ naţional │ │ │ └─────────────────┘ ├─┤ metodologie, ││ ┌────────────────────┐ │ alimentară │ │Biroul relaţia│ │ └─────────────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ monitorizare ││ │ Direcţia │ └─────────────────┘ │cu Parlamentul├─┤ ┌─────────────────┐ │ ├──┤ Direcţia │ │ │ program ││ │ îmbunătăţiri │ │ şi dialog │ │ │ Direcţia ├─┘ │ │ programe de │ │ └──────────────────┘├──┤ funciare, fond │ │ social │ │ │ investiţii, │ │ │dezvoltare rurală│ │ ┌──────────────────┐│ │funciar şi protecţia│ └──────────────┘ │ │ achiziţii, │ │ └─────────────────┘ │ │ Direcţia ││ │ mediului │ ┌──────────────┐ │ │ patrimoniu │ │ ┌─────────────────┐ └─┤ autorizare plăţi ││ └────────────────────┘ │ Unitatea │ │ └─────────────────┘ ├──┤ Direcţia LEADER,│ └──────────────────┘│ ┌────────────────────┐ │ pentru ├─┤ │ │ investiţii ││ │Direcţia organizări │ │ politici │ │ │ │ neagricole şi │└──┤de piaţă în sectorul│ │ publice**) │ │ │ │ RNDR │   │ zootehnic │ └──────────────┘ │ │ └─────────────────┘   └────────────────────┘ ┌──────────────┐ │ │ ┌─────────────────┐                                               │ Centrul │ │ └──┤ Direcţia │                                               │ operativ │ │ │ coordonare şi │                                               │ pentru ├─┤ │ formare │                                               │ situaţii de │ │ │ profesională │                                               │ urgenţă**) │ │ └─────────────────┘                                               └──────────────┘ │                                               ┌──────────────┐ │                                               │ Probleme ├─┘                                               │ speciale**) │                                               └──────────────┘    *) Se organizează la nivel de serviciu.    **) Se organizează la nivel de compartiment.    ***) Se organizează la nivel de direcţie generală.    --┐      |      └-→ Funcţionează în relaţie administrativă şi de colaborare cu          Direcţia generală dezvoltare rurală-Autoritatea de management          pentru PNDR-----