ORDIN nr. 612 din 28 aprilie 2015privind stabilirea tarifului de trecere înregistrat prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 28 aprilie 2015    În temeiul prevederilor art. 1^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. VI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Începând cu data de 30 aprilie 2015, tarifele de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti şi Cernavodă se încasează prin sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - SIEGMCR.  +  Articolul 2Nivelul tarifelor de trecere prevăzute la art. 1 se stabileşte potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 5 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 30 aprilie 2015.Ministrul transporturilor,Ioan RusBucureşti, 28 aprilie 2015.Nr. 612.  +  Anexa TARIFE DE TRECEREpentru utilizarea podurilor pesteDunăre între Feteşti şi Cernavodă┌──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐│ │ Tipul vehiculului │Numărul│Tariful││ │ │ de │- lei -││ │ │treceri│(cu TVA││ │ │ │inclus)│├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 1│a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1│ 1 │ 13,00││ │locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto - autoturisme ├───────┼───────┤│ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 2 │ 26,00││ │mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de ├───────┼───────┤│ │transport persoane │ 20 │ 208,00│├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 2│a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 │ 1 │ 47,00││ │locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, şi maximum 23├───────┼───────┤│ │de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto │ 2 │ 94,00││ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai ├───────┼───────┤│ │mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv │ 20 │ 818,00││ │vehiculele rutiere de transport persoane │ │ │├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 3│a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23│ 1 │ 64,00││ │de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) ├───────┼───────┤│ │b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai │ 2 │ 128,00││ │mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv),├───────┼───────┤│ │exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane │ 20 │1114,00│├──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤│ 4│Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare │ 1 │ 91,00││ │sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), ├───────┼───────┤│ │exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane │ 2 │ 182,00││ │ ├───────┼───────┤│ │ │ 20 │1584,00│└──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘-----