HOTĂRÂRE nr. 244 din 7 aprilie 2015pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 27 aprilie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 pct. 20, art. 23 alin. (2), art. 32 şi art. 32^5 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 6 octombrie 2009.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 7 aprilie 2015.Nr. 244.  +  AnexăNORMA 07/04/2015