ORDIN nr. 483 din 17 aprilie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 483 din 17 aprilie 2015
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 217 din 17 aprilie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 23 aprilie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.769 din 16 aprilie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 629 din 17 aprilie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile", litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţiile 100 şi 101 se abrogă.2. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 149 şi 150 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬────────────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┬──────────────────┬────┬────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┐│"149│W59428001 │L01BC06 │CAPECITABINUM │CAPECITABINA│COMPR.│500 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA│CUTIE CU 12 BLIST.│PR │ 120│ 523,78│ 4,364833│ 4,306500│ 609,07│ 5,075583│ 5,075583││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC-PVDC/AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────────┼────────────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────────────┼────┼────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤│ 150│W59428002 │L01BC06 │CAPECITABINUM │CAPECITABINA│COMPR.│500 mg │ZENTIVA, │REPUBLICA│CUTIE CU 12 BLIST.│PR │ 120│ 523,78│ 4,364833│ 4,306500│ 609,07│ 5,075583│5,075583"││ │ │ │ │ZENTIVA │FILM. │ │K.S. │CEHĂ │PVC-PE-PVDC/AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │500 mg │ │ │ │ │10 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴────────────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────────────┴────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘3. În anexa nr. 2, la secţiunea P5 "Programul naţional de diabet zaharat", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, după poziţia 147 se introduce o nouă poziţie, poziţia 148, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────┬────────────┬──────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┐│"148│W42092002 │A11DBN1 │COMBINAŢII** │MILGAMMA (R)│DRAJ. │100 mg+│WORWAG PHARMA │GERMANIA │CUTIE X 4 BLIST.│P-6L│ 60│ 71,14│ 1,185666│ 1,185666│ 89,95│ 1,499166│1,499166"││ │ │ │ │100+100 mg │ │100 mg │GMBH CO. KG │ │PVC-PVDC/ AL X │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 DRAJ. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────┴────────────┴──────┴───────┴──────────────┴─────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┘4. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie şi talasemie", după poziţia 48 se introduce o nouă poziţie, poziţia 49, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬───────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│ "49│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC.│P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴───────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘5. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1 "Transplant medular", după poziţia 298 se introduce o nouă poziţie, poziţia 299, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│"299│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘6. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3 "Transplant hepatic", după poziţia 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia 98, cu următorul cuprins:*Font 6*┌────┬──────────┬────────┬──────────────┬──────────┬──────┬───────┬─────────────┬──────────┬────────────────┬────┬────┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬─────────────┐│ "98│W53034001 │B02BD08 │EPTACOG ALFA │NOVOSEVEN │PULB.+│50 KIU │NOVO NORDISK │DANEMARCA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF│ 1 │2.370,60│2.370,600000│2.370,600000│2.622,11│2.622,110000│2.622,110000"││ │ │ │ACTIVATUM** │1 mg │SOLV. │ │A/S │ │PULB. PT. SOL. │/R │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │(50 KUI) │PT.SOL│ │ │ │INJ. + 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │SOLV. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │RECONSTITUIRE │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────┴───────┴─────────────┴──────────┴────────────────┴────┴────┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴─────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Gabriel Florin Puşcău,secretar generalPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-------