ORDIN nr. 583 din 23 martie 2015pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 9 aprilie 2015    În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 172/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2015,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentului ordin se aplică de la data intrării în vigoare a Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014.  +  Articolul 3Departamentul consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, misiunea diplomatică și oficiile consulare ale României în Ucraina vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul afacerilor externe,
    Bogdan Lucian Aurescu
    București, 23 martie 2015.Nr. 583.  +  ANEXĂPROCEDURAde eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrarea datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentrustrăinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei