ORDIN nr. 498 din 25 martie 2015pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 7 aprilie 2015  În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul 1 punctul 1.3 litera a), sintagma: "1 ianuarie 2013" se înlocuieşte cu sintagma: "1 ianuarie 2015".2. La capitolul 1 punctul 1.3, litera c) se abrogă.3. La capitolul 1 punctul 1.4.6 litera a), sintagma: "EN 590:2004" se înlocuieşte cu sintagma: "EN 590:2009 + A1:2010".4. La capitolul 1 punctul 1.4.12, sintagma: "sau cu Directiva 98/91/CE" se abrogă.5. La capitolul 2 punctul 2.1, sintagma: "sau din Directiva 98/91/CE" se abrogă.6. La capitolul 2 punctul 2.2, sintagmele: "sau Directivei 98/91/CE" şi "sau ale directivei menţionate" se abrogă.7. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.5.1 litera a), nota de subsol *2) se abrogă.8. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, notele de subsol *3) şi *4) se renumerotează ca notele de subsol *2) şi *3).9. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, punctul 9.2.2.6.3 "Conexiuni electrice" se modifică şi va avea următorul cuprins:"9.2.2.6.3 Conexiuni electriceConexiunile electrice dintre autovehicule şi remorci trebuie să fie conforme gradului de protecţie IP54 conform standardului CEI 60529 şi trebuie să fie concepute astfel încât să împiedice orice debranşare accidentală. Conectoarele trebuie să fie conforme cu standardele ISO 25981:2008*2), ISO 12098:2004*2), ISO 7638:2003*2) şi EN 15207:2006, după caz."10. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.3.1.1, sintagma: "sau Directiva 71/320/CEE*25), cu modificările ulterioare," se abrogă.11. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.4.7.1, sintagma: "sau din Directiva 2001/56/CE*7), cu modificările ulterioare," se abrogă.12. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, notele de subsol *5) şi *7) se abrogă.13. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, notele de subsol *6) şi *9) se renumerotează ca notele de subsol *4) şi *6).14. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.5, nota de subsol *8) se renumerotează ca nota de subsol *5) şi va avea următorul cuprins: Notă

  ──────────

  "*5) Regulamentul CEE-ONU nr. 89: Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:

  I. Vehiculelor, în ceea ce priveşte limitarea vitezei lor maxime;

  II. Vehiculelor, în ceea ce priveşte instalarea unui dispozitiv limitator de viteză (DLV) de un tip omologat;

  III. Dispozitivelor limitatoare de viteză (DLV)."

  ──────────
  15. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.6, sintagma: "sau Directivei 94/20/CE*10), cu modificările ulterioare," se abrogă.16. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, nota de subsol *10) se abrogă.17. În anexa nr. 1, la capitolul 9.3 punctul 9.3.4.2, sintagma: "EN 13501-1:2002" se înlocuieşte cu sintagma: "EN 13501-1:2007 + A1: 2009".18. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.1, prima frază se modifică şi va avea următorul cuprins:"9.7.8.1 Instalaţia electrică a vehiculelor FL trebuie să satisfacă prescripţiile pertinente de la 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 şi 9.2.2.6."19. În anexa nr. 1, la capitolul 9.7 punctul 9.7.8.2 şi punctul 9.7.8.3, nota de subsol *2) se abrogă.20. În anexa nr. 4 la reglementări (faţă), nota de subsol *1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Notă

  ──────────

  "*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE."

  ──────────
  21. În anexa nr. 5 la reglementări (faţă), nota de subsol *1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Notă

  ──────────

  "*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE."

  ──────────
  22. În anexa nr. 6 la reglementări (faţă), nota de subsol *1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Notă

  ──────────

  "*1) conform definiţiilor autovehiculelor şi remorcilor din categoriile N şi O aşa cum sunt definite în Rezoluţia de ansamblu pentru construcţia de vehicule (R.E. 3) sau în Directiva 2007/46/CE."

  ──────────
   +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.p. Ministrul transporturilor,Iulian-Ghiocel Matache,secretar de statBucureşti, 25 martie 2015.Nr. 498.-------