ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 1 aprilie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.167 din 31 martie 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial?, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2015. (2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2015 din bugetul Ministerului Sănătăţii, de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective şi sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică pentru anul 2015.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Alin Iulian Tucmeanu,secretar de statBucureşti, 31 martie 2015.Nr. 386.  +  AnexăNORMA 31/03/2015