HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia Naţională de Control al Tuberculozei în România 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate.  +  Articolul 3Finanţarea măsurilor prevăzute în anexă se asigură din bugetul aprobat fiecărei instituţii/autorităţi publice implicate, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan Vâlcovp. Ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Sirma Caraman,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 25 februarie 2015.Nr. 121.  +  Anexa STRATEGIE 25/02/2015