ORDIN nr. 1.512 din 12 decembrie 2013 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier**)(actualizat la data de 18 martie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------**) Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. I din ORDINUL nr. 1.192 din 15 octombrie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 23 octombrie 2014, prin înlocuirea unor sintagme.Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N./12.676/2013,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Normele metodologice prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor categoriilor de conducători de vehicule, precum şi conducătorilor de tramvaie.  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, institutele de medicină legală din Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, serviciile judeţene de medicină legală, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor abilitate potrivit legii, precum şi structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 376/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei etilice şi a stării de influenţă a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 aprilie 2006, se abrogă.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuBucureşti, 12 decembrie 2013.Nr. 1.512.  +  AnexăNORMA 12/12/2013