LEGE nr. 52 din 19 martie 2015privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2015    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă plata anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2Beneficiază de prevederile prezentei legi organizaţiile profesionale/interprofesionale constituite la nivel naţional, reprezentate în organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene şi/sau organizaţii stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  +  Articolul 3Valoarea cotizaţiilor şi plafonul în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi procedura de acordare, verificare şi control se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 19 martie 2015.Nr. 52.----