ORDIN nr. 245 din 5 martie 2015privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 10 martie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 2.003/2015 al Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 "Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei", subtitlul 2) "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză", punctul 2.1 "Activităţi", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Activităţi derulate la nivelul Institutului de Pneumoftiziologie «Prof. Dr. Marius Nasta» Bucureşti prin Unitatea de asistenţă tehnică şi management: 1) asigură plata cheltuielilor privind testarea calităţii medicamentelor obţinute prin donaţii."2. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 2), punctul 2.4 "Natura cheltuielilor'", după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) prestări servicii pentru testarea calităţii medicamentelor obţinute prin donaţii."  +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 5 martie 2015.Nr. 245.------