HOTĂRÂRE nr. 80 din 10 februarie 2015pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 19 septembrie 2014, se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În cazul în care, după distribuirea pe bază de cupoane prevăzută la art. 5 alin. (1) şi (3), la nivelul primăriilor se constată existenţa unui stoc nedistribuit de ajutoare alimentare se va proceda cu respectarea următoarelor etape: a) compensare între primăriile având stoc excedentar şi cele cu solicitări neacoperite din cadrul aceluiaşi judeţ; b) compensare între judeţe care au stoc excedentar şi cele cu solicitări neacoperite; c) acordarea unei cantităţi suplimentare de cel mult 2 cutii/persoană beneficiarilor din localitatea respectivă, în ordinea stabilită la art. 3 alin. (1)."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 10 februarie 2015.Nr. 80.-------