ORDIN nr. 151 din 11 februarie 2015pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 16 februarie 2015    În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul IV din Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 16 mai 2014, se introduce un nou articol, articolul IV^1, cu următorul cuprins:"Art. IV^1. - (1) Procedura de verificare zilnică, prevăzută la art. IV, se aplică formularelor «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09/TS, care se emit după modificarea aplicaţiei informatice care să permită semnarea de către o singură persoană a formularului prevăzut la art. I. (2) De la data aprobării procedurii de verificare zilnică prevăzută la art. IV, formularul «Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii», cod 14.20.09/TS, se semnează cu o singură semnătură de personalul care are astfel de atribuţii din unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, numai în rubrica «Casier»."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 11 februarie 2015.Nr. 151.-------