ORDIN nr. 12.709 din 1 octombrie 2002 (*actualizat*)privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora(actualizat până la data de 3 februarie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 725 din 1 octombrie 2002
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Nr. 12.709 din 1 octombrie 2002
  • ----------În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată şi modificată prin Legea nr. 519/2002, ale art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 252/2001, şi ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 216/2001 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,ministrul sănătăţii şi familiei şi secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comisiile pentru protecţia copilului din cadrul consiliilor judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi serviciile de evaluare complexă din cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene şi locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartoşAutoritatea Naţională pentruProtecţia Copilului şi AdopţieGabriela Coman,secretar de stat  +  Anexa 1CRITERII 01/10/2002