HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 februarie 2015privind numirea unor consilieri de conturi ai Curţii de Conturi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2015    În temeiul prevederilor art. 140 şi 155 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 8, 46 şi 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe numesc în funcţia de consilier de conturi, pentru restul de mandat început prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014 privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte ai Curţii de Conturi, după cum urmează:- domnul Marcu Nicu;- domnul Nica Miron.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 9 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 9 februarie 2015.Nr. 5.----