ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 29 decembrie 1998pentru modificarea art. 47 din Legea fondului cinegetic şi protecţia vânatului nr. 103/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul UNICArticolul 47 din Legea fondului cinegetic şi protecţia vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vânătoare se face până cel târziu la data de 15 mai 1999. (2) Contractele de dare în folosinţă a fondurilor de vânătoare, încheiate în baza Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea, rămân valabile până la încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânătoare cu persoanele juridice cărora li s-a atribuit gestiunea fondurilor respective, în baza prezentei legi, dar nu mai târziu de 15 mai 1999. (3) Bunurile patrimoniale ale vechilor deţinători existente pe fondurile de vânătoare se pot prelua, prin cumpărare, de noii deţinători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condiţiile stabilite între părţi."PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescu------------