HOTĂRÂRE nr. 1 din 3 februarie 2015pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 3 februarie 2015  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale2. Articolele 1 și 4 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, denumită în continuare Comisia.(2) Propunerile legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale se inițiază de către parlamentari, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Constituția României, republicată, și se depun la Comisie.............................................................  +  Articolul 4Comisia va elabora până la data de 30 iunie 2015 propunerile legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:COMPONENȚA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale4. În anexă, la punctul 3 din Componența comisiei, doamna deputat Gabriela-Maria Podașcă, aparținând Grupului parlamentar PSD, este desemnată în calitatea de membru, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Miron Tudor Mitrea.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  RODICA NASSAR
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 3 februarie 2015.Nr. 1.-----