ORDONANŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2015pentru completarea art. 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (1) al articolului 35^1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2010, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Metodologia şi regulile de aplicare a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:------------------Ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 28 ianuarie 2015.Nr. 7.----