HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 ianuarie 2015pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 27 ianuarie 2015    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020, precum şi planurile de acţiune aferente acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:------------------Ministrul tineretului şi sportului,Gabriela SzaboMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statMinistrul educaţieişi cercetării ştiinţifice,Sorin Mihai CîmpeanuMinistrul sănătăţii,Nicolae BănicioiuMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 14 ianuarie 2015.Nr. 24.  +  AnexăSTRATEGIE 14/01/2015