ORDIN nr. 31 din 15 ianuarie 2015pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 31 din 15 ianuarie 2015
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 25 din 15 ianuarie 2015
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 42 din 15 ianuarie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. NB 294 din 15 ianuarie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:- art. 54 alin. (4) şi (5) şi art. 210 alin. (1) lit. k) din titlul VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2."2. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia nr. 402 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"402│W51800001│J05AF07│TENOFOVIRUM│VIREAD │COMPR.│245│GILEAD │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│30│1.097,01│ 36,567000│ 28,942399│1.233,89│ 41,129666│ 33,073200"│ │ │ │ │DISOPROXIL │245 mg │FILM. │mg │SCIENCE │BRITANIE│DIN PEID X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FUMARATE │ │ │ │INTER- │ │30 COMPR. FILM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NATIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘3. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 litera A), după poziţia nr. 452 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 453, cu următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"453│W60828015│J05AF07│TENOFOVIRUM│TENOFOVIR │COMPR.│245│TEVA │ROMANIA │CUTIE CU 1 │ PR │30│ 723,56│ 24,118666│ 24,118666│ 826,83│ 27,561000│ 27,561000"│ │ │ │ │DISOPROXIL │DISOPROXIL│FILM. │mg │PHARMACEUTI│ │FLAC. DIN PEID │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │FUMARATE │TEVA │ │ │CALS S.R.L.│ │CU CAPAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │245 mg │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM SECURIZAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU COPII DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP ŞI RECIPIENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU DESICANT, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A 30 COMPR. FILM│ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘4. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever" subprogramul P6.1 "Hemofilie şi talasemie", poziţia nr. 1 se abrogă.5. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 subprogramul P6.1, poziţiile nr. 5, 10, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:*Font 6* ┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┐ │"5 │W61060001│B02BD02│MOROCTOCOG │REFACTO AF│PULB. │500│PFIZER │MAREA │CUTIE X 1 FLAC. │PR │ 1│1.162,85│1.162,850000│1.162,850000│1.305,66│1.305,660000│1.305,660000│ │ │ │ │ALFA** │ 500 UI │+ SOL.│UI │LIMITED │BRITANIE│CU PULB. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │SERINGĂ PREUMPL.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │X 4 ML SOLV + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ADAPTOR + 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TAMP. CU ALCOOL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 1 SET STERIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE PERF. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLASTURE + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TIFON │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ ......................................................................................................................................................................... │ ├────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │10 │W54969001│B02BD02│OCTOCOG │RECOMBI- │PULB+ │500│BAXTER AG │AUSTRIA │CUTIE CU 1 FLAC.│S/P-RF│ 1│1.211,80│1.211,800000│1.211,800000│1.359,01│1.359,010000│1.359,010000│ │ │ │ │ALFA** │NATE │SOLV. │UI │ │ │PULB.+ 1 FLAC. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │500 UI │PT. │ │ │ │SOLV.+DISPOZITIV│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PT. RECONST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │(BAXJECT II) + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 SERINGĂ +1 SET│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MINI-PERF.+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 TAMP. ALCOOL+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 PLAST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┤ │ ......................................................................................................................................................................... │ ├────┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───┬───────────┬────────┬────────────────┬──────┬──┬────────┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┬────────────┤ │15 │W51448001│B02BD02│OCTOCOG │ADVATE │PULB+ │500│BAXTER AG │AUSTRIA │CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│ 1│1.280,02│1.280,020000│1.280,020000│1.433,37│1.433,370000│1.433,370000│ │ │ │ │ALFA** │500 UI │SOLV. │UI │ │ │CU PULB. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PT. │ │ │ │FLAC. X 5 ML APĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │PT. SOL. INJ. + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ │ │ │ │1 DISPOZITIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BAXJECT II │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───┼───────────┼────────┼────────────────┼──────┼──┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼────────────┤ │16 │W61170001│B02BD02│OCTOCOG │KOGENATE │PULB+ │500│BAYER │GERMANIA│CUTIE X 1 FLAC. │P-RF/R│ 1│1.269,02│1.269,020000│1.269,020000│1.421,38│1.421,380000│1.421,380000│ │ │ │ │ALFA** │BAYER │SOLV. │UI │PHARMA AG │ │CU PULB. PT. │ │ │ │ │ │ │ │ "│ │ │ │ │ │500 UI │PT. │ │ │ │SOL. INJ. + 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ │ │ │ │PREUMPLUTĂ X 2,5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SOL. + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALAJ SUPL. CE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONŢINE O TRUSĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE ADM. │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───┴───────────┴────────┴────────────────┴──────┴──┴────────┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴────────────┘  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Dorel Săndesc,secretar de statPreşedintele CaseiNaţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea-----