HOTĂRÂRE nr. 924 din 23 decembrie 1998privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlăturarea efectelor incendiilor de masa produse în judeţul Vrancea la data de 6 aprilie 1998
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 28 decembrie 1998    În temeiul prevederilor art. 24 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 1.308.744 mii lei, pentru judeţul Vrancea, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1998, ca ajutor financiar ce se acordă populaţiei din comuna Soveja, în suma de 1.182.528 mii lei, şi din oraşul Adjud, în suma de 126.216 mii lei, pentru înlăturarea efectelor incendiilor de masa produse la data de 6 aprilie 1998.  +  Articolul 2 (1) Utilizarea sumelor prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, din sumele puse la dispoziţie de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor. (2) Sumele reprezentând ajutoare financiare pentru familiile sinistrate vor fi stabilite de către o comisie constituită din reprezentanţi ai consiliilor locale respective şi ai consiliului judeţean, împreună cu organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi prefecturii. (3) Consiliile locale vor aproba prin hotărâre repartizarea sumelor pe fiecare gospodărie afectată.  +  Articolul 4Execuţia lucrărilor se realizează prin încredinţare directa agenţilor economici cu activităţi de construcţii, în condiţiile art. 16 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată.  +  Articolul 5Sumelor alocate potrivit art. 1 şi neutilizate până la data de 31 decembrie 1998 li se aplică prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1998.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------------