ORDIN nr. 1.621 din 29 decembrie 2014privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 7 ianuarie 2015    Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.674 din 29 decembrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,având în vedere prevederile art. 88 alin. (1) şi (2) şi ale art. 125 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 336 alin. (2) şi art. 337 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 190 alin. (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 20 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru determinarea prezenţei în organism a substanţelor psihoactive se recoltează: a) o mostră de sânge în cantitate de 15 ml; b) o mostră de urină în cantitate de cel puţin 20 ml. (2) Mostra de sânge recoltată va fi imediat distribuită în mod egal în cantităţi de câte 5 ml în 3 tuburi speciale de recoltare vidate, un tub special vidat care nu conţine substanţe anticoagulante şi două tuburi speciale vidate ce conţin o substanţă anticoagulantă. (3) Mostra de urină care, de regulă, se recoltează după mostra de sânge, chiar şi după un oarecare interval de timp necesar acumulării urinei, va fi recoltată în flaconul special din trusa standard. (4) Supravegherea persoanei implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier până la recoltarea mostrei de urină sau, după caz, a celei de sânge revine poliţistului rutier. (5) Recoltarea mostrei de urină se realizează de către persoana în cauză într-un spaţiu adecvat în care să i se poată asigura intimitatea, fără a se permite prezenţa altor persoane sau animale în incinta respectivă. (6) Înainte de a recolta mostra de urină, persoana în cauză va fi verificată de către poliţistul rutier în vederea depistării şi îndepărtării unor substanţe care pot fi introduse în urina recoltată. (7) În cazuri excepţionale recoltarea mostrei de urină se poate face şi prin sondaj vezical, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale în vigoare privind integritatea corporală şi sănătatea persoanei. (8) Mostrele biologice recoltate în conformitate cu prevederile alin. (1), (2) şi (3) se introduc în containerele trusei standard adecvate, care ulterior va fi securizată."2. În anexa nr. 4, punctele 4, 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:"4. Două tuburi speciale de recoltare, vidate, cu capacitate de câte 6 ml cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripţionate cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice..................................................................................................7. Tampon de unică folosinţă cu dezinfectant tegumentar nonalcoolic (clorură de benzalconiu)8. O bandă adezivă (plasture)".3. În anexa nr. 5, punctele 4, 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:"4. Un tub special de recoltare vidat cu capacitate de 6 ml, fără substanţă anticoagulantă, cu activator de coagulare cu microparticule de silicat, inscripţionat cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice5. Două tuburi speciale de recoltare, vidate, cu capacitate de câte 6 ml cu substanţă anticoagulantă, respectiv fluorură de sodiu şi fie oxalat de potasiu, fie citrat de sodiu, inscripţionate cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice6. Un recipient din plastic cu capacitatea de 60 ml, pentru urină, cu capac etanş, inscripţionat cu seria sigiliului şi casetă liberă pentru consemnarea numelui persoanei supuse recoltării, datei şi orei recoltării mostrei biologice"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Francisk Iulian Chiriac,secretar de statBucureşti, 29 decembrie 2014.Nr. 1.621.-------