HOTĂRÂRE nr. 1.151 din 23 decembrie 2014pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Coordonarea cu caracter permanent, la nivel naţional, a acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă se asigură de către secretarul de stat, şeful Departamentului pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Afacerilor Interne. (3) Managementul informaţiilor de suport şi sprijin al acţiunilor de intervenţie se asigură de către secretarul de stat cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice din Ministerul Afacerilor Interne."2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului naţional se asigură de către Departamentul pentru situaţii de urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă."3. La articolul 9 alineatul (1), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) îndeplineşte alte sarcini stabilite de preşedintele sau vicepreşedintele Comitetului naţional;"4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Finanţarea cheltuielilor materiale şi de servicii şi a cheltuielilor de capital ale Comitetului naţional se asigură de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne şi Secretariatului General al Guvernului, precum şi din alte surse interne şi externe, potrivit legii."5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 2, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:"A. Riscuri naturale*Font 8*┌────────┬────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │Fenomene distructive│ Fenomene hidrometeorologice periculoase ││Incendii│Avalanşe│de origine geologică│ ││ de │ ├─────────┬──────────┼─────────┬─────────┬─────────────┬───────┬──────┬───────────┤│ pădure │ │Cutremure│Alunecări │ Furtuni │Inundaţii│Căderi masive│Tornade│Secetă│Temperaturi││ │ │de pământ│de teren │şi viscol│ │ de zăpadă │ │ │ extreme │├────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼───────┼──────┼───────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10" │└────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴───────┴──────┴───────────┘7. La anexa nr. 2, rubrica "Precizări" se modifică şi va avea următorul cuprins:"Precizări:A-1: incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cerealeA-5: furtuni: vânt puternic şi/sau precipitaţii masive şi/sau căderi de grindinăA-10: temperaturi extreme: a) îngheţ: poduri şi baraje de gheaţă pe apă, căderi masive de zăpadă, chiciură, polei; b) caniculă.B-1: inclusiv prăbuşiri de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activităţi tehnologiceB-3: transporturi terestre, aeriene şi navale, inclusiv metroul, tunele şi transport pe cabluB-5: inclusiv poluări cu impact major transfrontalier sau care pun în pericol viaţa oamenilor, mediul acvatic sau obiective majore de alimentare cu apăB-7: utilităţi publice vitale şi de amploare, reţele importante de radio, televiziune, telefonie, comunicaţii, de energie electrică, de gaze, de energie termică centralizată, de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate şi pluviale, cedări de baraje sau alte incidente care conduc la evacuarea de debite, punând în pericol viaţa oamenilorB-9: muniţie neexplodată sau nedezactivată rămasă din timpul conflictelor militare"  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 121/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru intemperii şi calamităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 10 martie 2014, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Gabriel OpreaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul energiei, întreprinderilor mici şimijlocii şi mediului de afaceri,Andrei Dominic GereaBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 1.151.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 94/2014)MINISTERELE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE CENTRALEreprezentate în Comitetul naţional pentru situaţii speciale de urgenţă1. Ministerul Afacerilor Interne2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice3. Ministerul Apărării Naţionale4. Ministerul Finanţelor Publice5. Ministerul Afacerilor Externe6. Ministerul Sănătăţii7. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor8. Ministerul Transporturilor9. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale10. Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului11. Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri12. Ministerul pentru Societatea Informaţională13. Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice14. Serviciul Român de Informaţii15. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale16. Serviciul de Protecţie şi Pază17. Secretariatul General al Guvernului18. Cancelaria Primului-Ministru19. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare20. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive21. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor-------