RECTIFICARE nr. 77 din 3 decembrie 2014referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 29 decembrie 2014    La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, se fac următoarele rectificări:- la art. 2 alin. (1) lit. e), în loc de: "regulamentul prevăzut la lit. u)" se va citi: "regulamentul prevăzut la lit. t)";- la art. 26 alin. (10), în loc de: "conform art. 19 alin. (17) din..." se va citi: "conform art. 19 alin. (7) din...".--------