HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 23 decembrie 2014privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 23 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea anexei nr. 3 - Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării - la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a abrogării nr. crt. 6.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în scopul desfăşurării de activităţi specifice în domeniul persoanelor cu dizabilităţi.  +  Articolul 3La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" - la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, nr. crt. 6^4 se abrogă.  +  Articolul 4Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbMinistrul finanţelor publice,Darius-Bogdan VâlcovBucureşti, 23 decembrie 2014.Nr. 1.135.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILULUIcare trece din domeniul privat al statului şi administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocoluluide Stat", având C.U.I. 2351555, în domeniul public alstatului şi administrarea Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentruAutoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi,având C.U.I. 4266669*Font 7*┌────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────────────┐│ Denumirea │ Codul de │Anul şi actul│ Adresa │Vecinătăţi │ Elemente-cadru de descriere │ Valoare ││bunului care│clasificaţie│ dobândirii │ │ │ tehnică ale bunului, conform │ - lei - ││ intră în │ │ │ │ │Ordinului ministrului finanţelor│ ││ domeniul │ │ │ │ │publice nr. 1.718/2011 pentru │ ││ public al │ │ │ │ │aprobarea Precizărilor privind │ ││ statului │ │ │ │ │ întocmirea şi actualizarea │ ││ │ │ │ │ │ inventarului centralizat al │ ││ │ │ │ │ │bunurilor din domeniul public al│ ││ │ │ │ │ │ statului │ │├────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────────────┤│Vila nr. 1A │ 8.29.08 │Hotărârea │Str. Florilor │Vila nr. 1B│Construcţii de locuinţe - 524 mp│597.041 lei, ││ │ │Guvernului │nr. 151, │Lacul │Anexă - 67 mp │la care se ││ │ │nr. 567/1993 │satul Snagov, │Snagov │Anexă magazie - 15 mp │adaugă ││ │ │ │comuna Snagov,│Proprietate│Anexă cuptor - 13 mp │investiţii ││ │ │ │judeţul Ilfov │privată │Anexă casă pompe - 9 mp │din fonduri ││ │ │ │ │Drum de │Suprafaţă teren = 25.364,20 mp │proprii ││ │ │ │ │acces │CF nr. 109032 │1.799.960,88 lei││ │ │ │ │ │(nr. CF vechi 1101)/1592 │Valoare teren - ││ │ │ │ │ │Corp Vila 1 A suprafaţa │2.739.143 lei ││ │ │ │ │ │construită - 609 mp │ ││ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată - 669 mp │ ││ │ │ │ │ │Regim de înălţime P + etaj │ ││ │ │ │ │ │intermediar │ ││ │ │ │ │ │Corp piscină │ ││ │ │ │ │ │Suprafaţa construită - 210,50 mp│ ││ │ │ │ │ │Suprafaţa desfăşurată -399,05 mp│ ││ │ │ │ │ │Regim de înălţime parter │ │└────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴────────────────────────────────┴────────────────┘------