ORDIN nr. 141 din 3 decembrie 2014pentru aprobarea tarifelor specifice şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 9 decembrie 2014    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 35 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tarifele specifice şi indicii specifici utilizaţi la stabilirea componentelor T(R), T(U) şi T(I) ale tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzuţi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă condiţiile ce stau la baza stabilirii indicilor specifici prevăzuţi la art. 1, utilizaţi pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2004 pentru aprobarea tarifelor şi indicilor specifici utilizaţi la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de medie şi joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 22 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 3 decembrie 2014.Nr. 141.  +  Anexa 1 Tarifele specifice şi indicii specifici utilizaţi la stabilireacomponentelor T(R), T(U) şi T(I) ale tarifelor de racordare autilizatorilor la reţelele electrice de interes publicIndicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬──────────────────────────┐│Tipul instalaţiei de racordare │ Indici specifici │ U.M. │ Varianta/Valoare fără TVA│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┬─────────────┤│Branşamente: │ │ │ cu priză │ fără priză ││ │ │ │ de pământ │ de pământ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament monofazat radial aerian │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament monofazat aerian standard │ c(bma), p(bma) │lei/buc.│ 2.100│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- deschidere suplimentară │ a(m) │lei/buc.│ 1.500│ 1.500│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament monofazat radial subteran │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament monofazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din LEA │c(bms), p(bms) │lei/buc.│ 2.500│ 2.000│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament monofazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤= 20 m din firidă │c(bms), p(bms) │lei/buc.│ 2.200│ 1.800│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m │ s(m) │lei/m │ 50│ 50│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial aerian S ≤ 15 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ 2.800│ 2.000│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ 1.600│ 1.600│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial aerian │ │ │ │ ││15 kVA < S ≤ 20 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ 2.800│ 2.000│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ 1.600│ 1.600│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial aerian │ │ │ │ ││20 kVA < S < 30 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat aerian standard │c(bta), p(bta) │lei/buc.│ 2.900│ 2.100│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- deschidere suplimentară │ a(t) │lei/buc.│ 1.600│ 1.600│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial subteran S ≤ 15 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din LEA │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.300│ 2.800│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial subteran S ≤ 15 kVA │ │ │cu priză de │fără priză de││ │ │ │ pământ │ pământ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din firidă │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.000│ 2.300│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m │ s(t) │lei/m │ 60│ 60│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial subteran │ │ │ │ ││15 kVA < S ≤ 20 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din LEA │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.300│ 2.800│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din firidă │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.000│ 2.500│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m │ s(t) │lei/m │ 60│ 60│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Branşament trifazat radial subteran │ │ │ │ ││20 kVA < S < 30 kVA │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din LEA │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.400│ 2.900│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- branşament trifazat subteran standard │ │ │ │ ││L ≤ 20 m din firidă │c(bts), p(bts) │lei/buc.│ 3.200│ 2.700│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│- creşterea lungimii cu 1 m faţă de L = 20 m │ s(t) │lei/m │ 60│ 60│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┴─────────────┤│Racorduri de medie tensiune: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│Racord aerian de MT │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru prima deschidere │ c(ra) │lei/buc.│ 28.800│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru o deschidere │ │ │ ││suplimentară │ a(ra) │lei/buc.│ 17.700│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│Racord subteran de MT din LEA MT │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru costuri fixe, │ │ │ ││independente de lungimea racordului │ c(rs) │lei/buc.│ 24.900│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru costuri variabile cu │ │ │ ││lungimea racordului │ s(rs) │lei/m │ 200│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│Racord subteran de MT din staţie/punct de │ │ │ ││alimentare/post de transformare/punct de │ │ │ ││conexiune │ │ │ │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru costuri fixe, │ │ │ ││independente de lungimea racordului │ c(rs) │lei/buc.│ 1.400│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────────────────────────┤│- indice specific pentru costuri variabile cu │ │ │ ││lungimea racordului │ s(rs) │lei/m │ 200│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┬─────────────┤│Posturi de transformare: │ │ │cu un tran-│cu două tran-││ │ │ │sformator │sformatoare │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Post de transformare aerian MT/JT echipat cu │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││un TR ≤ 63 kVA │ c(PTA) │lei │ 47.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare aerian MT/JT echipat cu │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││un TR de 100 kVA │ c(PTA) │lei │ 53.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare aerian MT/JT echipat cu │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││un TR de 160 kVA │ c(PTA) │lei │ 63.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare aerian MT/JT echipat cu │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││un TR de 250 kVA │ c(PTA) │lei │ 72.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare aerian MT/JT echipat cu │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││un TR de 400 kVA │ c(PTA) │lei │ 110.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││radială în cabină echipat cu TR de 160 kVA │ c(PTC) │lei │ 165.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││radială în cabină echipat cu TR de 250 kVA │ c(PTC) │lei │ 173.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││radială în cabină echipat cu TR de 400 kVA │ c(PTC) │lei │ 180.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││radială în cabină echipat cu TR de 630 kVA │ c(PTC) │lei │ 195.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││echipat cu TR de 160 kVA │ c(PTC) │lei │ 184.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Posturi de transformare: │ │ │cu un tran-│cu două tran-││ │ │ │sformator │sformatoare │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, │ │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒││echipat cu TR de 250 kVA │ c(PTC) │lei │ 192.000│▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, │ │ │ │ ││echipat cu TR de 400 kVA │ c(PTC) │lei │ 198.000│ 264.000│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┼─────────────┤│Post de transformare MT/JT cu alimentare │ │ │ │ ││intrare-ieşire sau dublă derivaţie, în cabină, │ │ │ │ ││echipat cu TR de 630 kVA │ c(PTC) │lei │ 213.000│ 278.000│├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼────────────┴─────────────┤│Punct de conexiune MT/MT │ c(PC) │lei │ 174.000│└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────────────────────────┘Tarife specifice utilizate pentru calculul componentei T(U) a tarifului de racordare*Font 8*┌────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────┬──────┬────────────┐│ Tip utilizator │Tensiune punct│ Tarif │ │Valoare fără││ │delimitare │ specific │ U.M. │ TVA │├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Client final casnic │ JT │ T(U) │lei │ 80│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Client final noncasnic, S ≤ 10 kVA │ JT │ T(U) │lei │ 110│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Client final noncasnic, 10 kVA < S ≤ 50 kVA │ JT │ T(U) │lei │ 120│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Client final noncasnic, S > 50 kVA │ JT │ T(U) │lei │ 130│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de consum, S ≤ 50 kVA │ MT │ T(U) │lei │ 140│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de consum, 50 kVA < S ≤ 100 kVA │ MT │ T(U) │lei │ 150│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de consum, S >100 kVA │ MT │ T(U) │lei │ 160│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de producere/loc de consum şi de │ │ │ │ ││producere │ JT │ [T(U)](JT) │lei │ 450│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de producere/loc de consum şi de │ │ │ │ ││producere, centrală dispecerizabilă; puterea│ │ │ │ ││aprobată: 5 MW < P ≤ 10 MW │ MT, IT │ [T(U)](certif) │lei │ 2.400│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de producere/loc de consum şi de │ │ │ │ ││producere, centrală dispecerizabilă; puterea│ │ │ │ ││aprobată: P > 10 MW │ MT, IT │ [T(U)](certif) │lei │ 3.580│├────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────┼────────────┤│Loc de producere/loc de consum şi de │ │ │ │ ││producere, centrală nedispecerizabilă cu │ │ │ │ ││putere > 1 MW │ MT, IT │ [T(U)](certif) │lei │ 2.130│└────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────┴──────┴────────────┘Tarife specifice corespunzătoare elementelor componente ale unei reţele electrice de interes public (elemente de calcul), utilizate pentru calculul componentei T(I) a tarifului de racordare*Font 8*┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ Denumire element de calcul │ Tarif │ U.M. │Valoare fără││ │ specific │ │ TVA │├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de joasă tensiune aeriană │I(JTA) │lei/MVA │ 309.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de joasă tensiune subterană │i(JTS) │lei/MVA │ 215.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Post de transformare aerian │i(PTA) │lei/MVA │ 280.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Post de transformare în cabină │i(PTC) │lei/MVA │ 392.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de medie tensiune aeriană │i(MTA) │lei/MVA │ 97.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de medie tensiune subterană │i(MTS) │lei/MVA │ 67.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Staţie electrică de transformare 110 kV/MT │i(ST110/MT) │lei/MVA │ 432.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de 110 kV │i(LE110) │lei/MVA │ 231.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Staţie electrică de transformare 220/110 kV │i(ST220/110)│lei/MVA │ 283.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Staţie electrică de transformare 400/110 kV │i(ST400/110)│lei/MVA │ 283.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Staţie electrică de transformare 400/220 kV │i(ST400/220)│lei/MVA │ 176.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de 220 kV │i(LE220) │lei/MVA │ 312.000│├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Linie electrică de 400 kV │i(LE400) │lei/MVA │ 118.000│└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 2 Condiţiile ce stau la baza stabilirii indicilor specificiutilizaţi pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare1. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare cuprind: a) costul asistenţei tehnice asigurate de operatorul de reţea pentru supravegherea execuţiei lucrării şi pentru recepţia acesteia; b) cheltuiala cu montarea grupului de măsurare, în situaţia în care schema standard conţine grup de măsurare.2. Valorile aprobate pentru indicii specifici utilizaţi pentru calculul componentei T(R) a tarifului de racordare nu cuprind taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru instalaţia de racordare şi pentru avizele necesare obţinerii acesteia. Taxele care sunt aplicabile se achită suplimentar de către utilizator.3. În calculul indicilor specifici, costul considerat pentru valoarea contorului corespunde unui echipament având caracteristicile tehnice prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2002. Dacă, în conformitate cu reglementările aplicabile, operatorul de reţea instalează un sistem de măsurare inteligentă, diferenţa de cost se suportă de către operatorul de reţea.4. Valorile indicilor specifici pentru branşamentele cu priză de pământ cuprind instalaţia de legare la pământ având priza de pământ cu rezistenţa mai mică de 4 Omega.5. Schema standard a unui branşament aerian corespunde unui branşament realizat direct la clădire fără stâlp intermediar, cu consolă sau fixat direct pe peretele clădirii.6. Schema standard a unui branşament subteran din linia electrică aeriană de joasă tensiune (LEA JT) corespunde unui branşament realizat pe un traseu cu lungimea de 20 m, la care se adaugă coborârea pe stâlpul LEA JT în lungime de 8 m.7. În situaţia racordului aerian de medie tensiune (MT), valoarea indicelui specific pentru o deschidere suplimentară a(ra) cuprinde costul unui stâlp de susţinere cu priză de pământ.8. Schema standard a unui post de transformare MT/JT cuprinde grupul de măsurare de decontare.9. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină şi pentru punctul de conexiune MT/MT cuprind costul anvelopei de beton şi al instalaţiei de legare la pământ, inclusiv al prizei de pământ.10. Valorile indicilor specifici pentru posturile de transformare MT/JT în cabină cu două transformatoare cuprind costurile celor două transformatoare, precum şi costurile a două tablouri de JT cu două grupuri de măsurare de decontare.----