HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 26 noiembrie 2014pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 4 decembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este în municipiul Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1."2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul total maxim de posturi ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale este de 126, inclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului demnitarului."3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, precum şi cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:------------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Gheorghe DuţuMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Darius-Bogdan VâlcovMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Rovana PlumbBucureşti, 26 noiembrie 2014.Nr. 1.062.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale*Font 7*    Numărul maxim de posturi: 126, inclusiv demnitarul şi    posturile aferente cabinetului demnitarului                                           ┌────────────┐ ┌────────────────┐                                           │ PREŞEDINTE ├───────>│Cabinet demnitar│                                           └─────┬──────┘ └────────────────┘                                                 │                            ┌─────────────┐ │                            │Birou juridic│<─────┤                            └─────────────┘ │                            ┌─────────────┐ │ ┌──────────────┐                            │Compartiment │ │ │ Compartiment │                            │ informaţii │<─────┼──────>│ audit public │                            │ clasificate │ │ │ intern │                            └─────────────┘ │ └──────────────┘                                                 │                                                 v         ┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐         │ │ │ │ │         v v v v v┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌─────────────────┐│ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Direcţia generală │ │ Direcţia economico-│ │Serviciul stocare││gestionare, evaluare│ │gestionare, evaluare│ │ inspecţie şi │ │financiară, resurse │ │ geologică a ││ şi concesionare │ │ şi concesionare │ │supraveghere terito- │ │ umane şi │ │ dioxidului de ││ resurse/rezerve │ │ resurse/rezerve │ │rială a activităţilor│ │ administrativ │ │ carbon ││ petrol │ │ minerale. │ │miniere şi a operaţi-│ │ │ │ ││ │ │Integrare europeană │ │unilor petroliere │ │ │ │ │└────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────────┘ └────────────────────┘ └─────────────────┘----