HOTĂRÂRE nr. 42 din 3 decembrie 2014pentru modificarea art. 4 și a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 3 decembrie 2014  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 4 și anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  +  Articolul 4Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 iunie 2015.";– în anexă, la punctul 9 din componența comisiei, domnul deputat Victor Paul Dobre, aparținând Grupului parlamentar PNL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Ioan Ghișe;– în anexă, la punctul 11 din componența comisiei, domnul senator Alin-Păunel Tișe, aparținând Grupului parlamentar PDL, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Andrei-Liviu Volosevici.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IOAN CHELARU
  București, 3 decembrie 2014.Nr. 42.----