HOTĂRÂRE nr. 941 din 29 octombrie 2014pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 4 noiembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 aprilie 2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru menţinerea nivelului de siguranţă a sistemului electroenergetic naţional, Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A. are obligaţia de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi sistem la o valoare a puterii electrice de cel puţin 500 MW, în condiţiile reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."  +  Articolul IITermenul stabilit pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1, 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, se prorogă până la 31 decembrie 2017, pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul economiei,Maricel Popa,secretar de statMinistrul delegat pentru energie,Răzvan-Eugen NicolescuBucureşti, 29 octombrie 2014.Nr. 941._________