ANEXĂ din 9 iulie 2014Anexa privind baremul medical, privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poloţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare - (anexa nr. 1)*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
  • SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
  • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
  • SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 bis din 19 septembrie 2014    ___________ Notă *) Conţinut prin Ordinul nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 19 septembrie 2014.I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │Tuberculoza pulmonară*1) │ │ │ ││ │a) activă - confirmată clinic şi │ │ │ ││ │bacteriologic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) recent stabilizată-grupa a II │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a de bolnavi cu evoluţie │Elevii şi studenţii pe perioada │ │ ││ │stabilizată clinico-radiologic şi│şcolarizării: │ │ ││ │negativaţi bacteriologic 1 an: │-inapt pentru a urma instituţiile│ │ ││ │- primară; │militare de învăţământ pentru │ │ ││ │- secundară - se va ţine cont de │M.Ap.N./ M.J./ A.N.P./ S.I.E./ │ │ ││ │data încheierii TSS; │S.P.P. │ │ ││ │ │- scutire medicală, după care: │ │ ││ │ │-apt/inapt pentru a urma │ │ ││ │ │instituţiile militare de │ │ ││ │ │învăţământ (la aprecierea │ │ ││ │ │pneumologului) pentru M.A.I/ │ │ ││ │ │S.R.I/S.T.S. │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) vindecată - după 2 ani de la │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │vindecare; │Elevii şi studenţii pe perioada │ │ Apt/Inapt ││ │ │şcolarizării: │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │-inapt pentru a urma instituţiile│ │medico-militară pentru M.Ap.N ││ │ │militare de învăţământ pentru │ │ ││ │ │M.Ap.N../ S.I.E./ S.P.P. │ │ ││ │ │- scutire medicală, după care: │ │ ││ │ │-apt/inapt pentru a urma │ │ ││ │ │instituţiile militare de │ │ ││ │ │învăţământ (la aprecierea │ │ ││ │ │pneumologului) pentru │ │ ││ │ │M.A.I./ S.R.I./ M.J./ A.N.P./ │ │ ││ │ │S.T.S │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) reacţii tuberculinice*2) │ Apt │ Apt │ Apt ││ │intens pozitive, autentificate de│ │ │ ││ │medicul pneumolog; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) eşec terapeutic, recidivă, │ │ │ ││ │complicaţii cronice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 2 │Pleurezia tuberculoasă, │ │ │ ││ │diagnosticată în spital de profil│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 3 │Tuberculoza pulmonară operată: │ │ │ ││ │a) exereza pulmonară la mai puţin│ │ │ ││ │de un lob pulmonar, fără │ │ │ ││ │tulburări funcţionale │ │ │ ││ │ventilatorii; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) exereza pulmonară lobară cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale uşoare; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) exereza pulmonară care │ │ │ ││ │depăşeşte un lob -bi, │ │ │ ││ │trilobulară cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale medii sau │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) toracoplastie unilaterală │ │ │ ││ │peste 4 coaste, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale medii sau accentuate;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) decorticarea pleurală şi │ │ │ ││ │pleurectomia cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale medii sau accentuate.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 4 │Sindroame post-tuberculoase cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale uşoare, │ │ │ ││ │medii sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 5 │Tuberculoza extrarespiratorie │ │ │ ││ │activă*3): │ │ │ ││ │a) intestinală, a peritoneului │ │ │ ││ │şi a ganglionilor mezenterici; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) osteo-articulară, cu │ │ │ ││ │localizare la oasele mari; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) osteo-articulară, cu │ │ │ ││ │localizare la oasele mici; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) genito-urinară; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) adenopatii periferice │ │ │ ││ │tuberculoase; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) tuberculoza suprarenală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │g) tuberculoza altor organe; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │h) tuberculoza în focare │ │ │ ││ │multiple. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 6 │Tuberculoza extrarespiratorie │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │stabilizată: │ │ │ ││ │- intestinală; │ │ │ ││ │- peritoneală; │ │ │ ││ │- a ganglionilor mezenterici; │ │ │ ││ │- osteo-articulară; │ │ │ ││ │- aparatului genito-urinar; │ │ │ ││ │- adenopatii periferice │ │ │ ││ │tuberculoase. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 7 │Tuberculoza: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- ochiului; │ │ │ ││ │- urechii; │ │ │ ││ │- altor organe: piele, ganglioni │ │ │ ││ │limfatici periferici, │ │ │ ││ │suprarenală; │ │ │ ││ │- în focare multiple. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 8 │Tuberculoza extrarespiratorie │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │vindecată: │ │ │ ││ │- intestinului; │ │ │ ││ │- peritoneului; │ │ │ ││ │- a ganglionilor mezenterici; │ │ │ ││ │- osteo-articulară; │ │ │ ││ │- a aparatului genito-urinar; │ │ │ ││ │- adenopatii periferice │ │ │ ││ │tuberculoase; │ │ │ ││ │- a ochiului; │ │ │ ││ │- urechii; │ │ │ ││ │- altor organe; │ │ │ ││ │- în focare multiple. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 9 │Pneumoconiozele │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 10 │Pleurezia netuberculoasă: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a) acută - sterilă; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) pleurezia cu epanşament şi │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │menţionarea unui agent microbian │ │ │ ││ │altul decât bacilul Koch - │ │ │ ││ │pneumococ, stafilococ, │ │ │ ││ │streptococ etc. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 11 │Pneumotoraxul spontan-idiopatic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 12 │Sarcoidoza pulmonară. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 13 │Astmul bronşic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 14 │Supuraţiile pulmonare cronice, │ │ │ ││ │rebele la tratament - abcesul şi │ │ │ ││ │gangrena pulmonară │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 15 │Boala pulmonară obstructivă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 16 │Bronşiectazia confirmată │ │ │ ││ │bronhoscopic şi/sau computer │ │ │ ││ │tomografic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 17 │Afecţiuni pleurale cronice │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │nespecifice - sechele pleurale │ │ │ ││ │după afecţiuni acute, │ │ │ ││ │pahipleurite, sechele post- │ │ │ ││ │operatorii etc.: │ │ │ ││ │- cu tulburări funcţionale reduse│ │ │ ││ │medii sau accentuate. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 18 │Tromboembolismul pulmonar. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 19 │Afecţiuni acute mediastinale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 20 │Afecţiuni cronice mediastinale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 21 │Silico-tuberculoza. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 22 │Alte boli ale aparatului │ Apt/Inapt ││ │respirator. │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘____________*1) Bolnavii de tuberculoză pulmonară vor prezenta documente medicale din reţeaua sanitară de specialitate din care să reiasă starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare şi tratamentul efectuat.*2) Se măsoară în milimetri diametrul transversal al reacţiei cutanate-papulei şi tipul Palmer I-IV:- diametrul între 0 şi 9 mm, inclusiv - reacţie negativă;- diametrul între 10 şi 19 mm, inclusiv, cu induraţie mare, necroză sau flictene, reacţie generală sau diametrul peste 20 mm - reacţie intens pozitivă.*3) Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrapulmonară se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătăţii.II. AFECŢIUNI DEGENERATIVE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 23 │Reumatismul articular acut*1): │ Inapt │ │ ││ │a) fără afectare cardiacă, │Elevii şi studenţii pe perioada │ Apt │ Apt ││ │renală, neurologică; │şcolarizării apt/inapt la │ │ ││ │ │aprecierea comisiilor de │ │ ││ │ │expertiză medico-militară │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu afectare renală, cardiacă │ │ │ ││ │sau neurologică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 24 │Reumatisme cronice inflamatorii: │ │ │ ││ │- poliartrita reumatoidă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- spondilita ankilozantă şi alte │ │ │ ││ │spondilite; │ │ │ ││ │- sindromul Reiter-Fiessinger- │ │ │ ││ │ Leroy; │ │ │ ││ │- poliartrita psoriazică. │ │ │ ││ │cu tulburări funcţionale uşoare, │ │ │ ││ │medii, accentuate. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 25 │Colagenoze şi vasculite: │ │ │ ││ │- lupus eritematos sistemic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- sclerodermia; │ │ │ ││ │- dermatomiozita/polimiozita; │ │ │ ││ │- vasculite sistemice; │ │ │ ││ │- boala mixtă a ţesutului │ │ │ ││ │conjunctiv. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 26 │Reumatismul cronic degenerativ, │ │ │ ││ │cu prinderea cel puţin a unei │ │ │ ││ │articulaţii mari, cu modificări │ │ │ ││ │radiologice şi tulburări │ │ │ ││ │funcţionale medii sau accentuate.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 27 │Retracţia aponevrozei palmare - │ │ │ ││ │boala Dupuytren: │ │ │ ││ │a) fără retracţia în flexie a │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │degetelor mâinii - noduli palmari│ │ │ Apt/Inapt ││ │incipienţi, sub 1 cm diametru; │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │medico-militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu retracţia în flexie a │ │ │ ││ │degetelor III, IV, V sub 45 grade│ │ │ ││ │- noduli palmari cu diametrul │ │ │ ││ │între 1-2 cm - stadiul I, II; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cu retracţia în flexie a │ │ │ ││ │degetelor III, IV, V peste 45 │ │ │ ││ │grade-noduli palmari ombilicaţi, │ │ │ ││ │cu diametrul între 2-3 cm - │ │ │ ││ │stadiul III, IV. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 28 │Osteoporoza. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 29 │Discartroza vertebrală: │ │ │ ││ │a) incipientă, cu tulburări │ │ │ ││ │uşoare de statică şi iritaţie │ │ │ ││ │radiculară intermitentă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) avansată, cu tulburări de │ │ │ ││ │statică vertebrală şi deficit │ │ │ ││ │radicular moderat; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) avansată, cu tulburări │ │ │ ││ │pronunţate de statică vertebrală │ │ │ ││ │şi deficit radicular sau medular │ │ │ ││ │accentuat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 30 │Osteocondroza vertebrală: │ │ │ ││ │a) cu tulburări de statică şi │ │ │ ││ │dinamică vertebrală reduse; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu insuficienţă vertebrală │ │ │ ││ │moderată - limitarea mişcărilor │ │ │ ││ │coloanei vertebrale, cu ascuţirea│ │ │ ││ │unghiurilor vertebrale │ │ │ ││ │posterioare - radiologic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cu insuficienţă vertebrală şi │ │ │ ││ │tulburări funcţionale accentuate │ │ │ ││ │- sindrom radicular. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 31 │Spondilodiscite, de orice │ │ │ ││ │etiologie - specifice, │ │ │ ││ │nespecifice: │ │ │ ││ │a) cu reducerea moderată a │ │ │ ││ │motilităţii coloanei vertebrale │ │ │ ││ │şi cu tulburări de statică │ │ │ ││ │reduse; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu rigiditatea completă a │ │ │ ││ │coloanei vertebrale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 32 │Alte afecţiuni reumatismale şi │ ││ │degenerative. │ Apt/Inapt ││ │ │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_____________*1) Prevederile acestui paragraf se referă la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentaţie medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 33 │Angiopatii congenitale │ │ │ ││ │necorectate chirurgical*1): │ │ │ ││ │a) fără legătură între sistemul │ │ │ ││ │arterial şi venos: │ │ │ ││ │- coarctaţia de aortă; │ │ │ ││ │- stenoza aortică; │ │ │ ││ │- stenoza pulmonară; │ │ │ ││ │- anomalii coronariene; │ │ │ ││ │- boala Ebstein. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu shunt stânga-dreapta: │ │ │ ││ │- defect septal inter-ventricular│ │ │ ││ │- defect septal inter-atrial; │ │ │ ││ │- persistenţa canalului arterial.│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cu shunt dreapta-stânga: │ │ │ ││ │- triada sau tetrada Fallot; │ │ │ ││ │- complexul Eisenmenger. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ │d) anomalii de poziţie ale │ Apt/Inapt ││ │cordului - dextropoziţie, │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │dextrorotaţie, dextrocardie cu │ medico-militară, după caz. ││ │sau fără situs inversus - fără │ ││ │asocierea altor boli congenitale.│ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 34 │Angiopatii congenitale corectate │ Inapt ││ │chirurgical*1): │ Apt/Inapt ││ │a) cu restabilirea completă a │ la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N. ││ │hemodinamicii; │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │b) cu restabilirea parţială a │ │ │ ││ │hemodinamicii. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 35 │Pericardita: │ │ │ ││ │a) acută; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cronică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 36 │Leziuni valvulare cardiace │ │ │ ││ │definitive*1). │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 37 │Leziuni valvulare cardiace │ │ │ ││ │corectate chirurgical*1). │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 38 │Prolapsul de valvă mitrală: │ Inapt │ Apt/Inapt │ Apt ││ │a) fără semne clinice, evidenţiat│ │ Apt/Inapt │ Apt/Inapt ││ │echografic; │ │la aprecierea comisiilor │ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │de expertiză medico- │ expertiză medico-militară ││ │ │ │militară pentru M.Ap.N. │ pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu semne clinice, echografice,│ │ │ ││ │fără tulburări de ritm; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cu semne clinice, echografice │ │ │ ││ │şi tulburări de ritm - aritmie │ │ │ ││ │extrasistolică permanentă*3), │ │ │ ││ │tulburări paroxistice de ritm - │ │ │ ││ │documentate electrocardiografic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 39 │Cardiomiopatia primitivă - │ │ │ ││ │hipertrofică obstructivă sau │ │ │ ││ │neobstructivă, dilatativă, │ │ │ ││ │restrictivă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 40 │Hipertensiunea arterială │ │ │ Apt, dacă este controlată terapeutic││ │esenţială: │ Inapt │ Inapt │ Apt/Inapt ││ │a) gradul I - uşoară - cu T.A. │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │sistolică între 140-159 mmHg │ │ │ expertiză medico-militară ││ │şi/sau T.A. diastolică între │ │ │ pentru M.Ap.N. ││ │90-99 mmHg, permanent; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) gradul II - moderată - cu T.A.│ │ │ ││ │sistolică între 160-179 mmHg │ │ │ ││ │şi/sau T.A. diastolică între │ │ │ ││ │100-109 mmHg, permanent; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) gradul III - severă - cu T.A. │ │ │ ││ │sistolică peste 180 mmHg şi/sau │ │ │ ││ │T.A. diastolică peste 110 mmHg, │ │ │ ││ │permanent. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 41 │Hipotensiunea arterială esenţială│ │ │ Apt/Inapt ││ │permanentă, cu T.A. sistolică sub│ Inapt │ Inapt │Apt/Inapt la aprecierea comisiilor ││ │90 mmHg: │ │ │ de expertiză medico-militară ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ pentru M.Ap.N. ││ │reduse*2); │ │ │ Apt* ││ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │semnificative clinic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │42 Cardiopatia ischemică: │ │ │ ││ │a) nedureroasă - ischemia │ │ │ ││ │silenţioasă, tulburările de ritm │ │ │ ││ │şi de conducere de cauză │ │ │ ││ │ischemică, insuficienţa cardiacă │ │ │ ││ │de cauză ischemică, │ │ │ ││ │cardiomiopatia ischemică), cu │ │ │ ││ │modificări electrocardiografice │ │ │ ││ │şi/sau alte elemente diagnostice │ │ │ ││ │pozitive; infarct miocardic vechi│ │ │ ││ │necomplicat; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) dureroasă - angina pectorală, │ │ │ ││ │infarctul miocardic acut, angina │ │ │ ││ │instabilă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) corecţia chirurgicală a │ │ │ ││ │ischemiei - angioplastie │ │ │ ││ │coronariană, by-pass aorto- │ │ │ ││ │coronarian. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 43 │Sindromul metabolic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 44 │Tulburările de ritm cardiac: │ │ │ ││ │a) bradicardia sinusală cu │ │ │ ││ │manifestări clinice şi │ │ │ ││ │electrocardiografice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) tahicardia sinusală cu peste │ │ │ ││ │120 pulsaţii/minut în │ │ │ ││ │ortostatism, permanentă, │ │ │ ││ │documentată medical; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) tahicardia paroxistică │ │ │ ││ │supraventriculară; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) sindroamele de preexcitaţie │ │ │ ││ │intermitente sau permanente, fără│ │ │ ││ │tulburări paroxistice de ritm; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) sindroamele de preexcitaţie │ │ │ ││ │intermitente sau permanente, cu │ │ │ ││ │tulburări paroxistice de ritm, │ │ │ ││ │confirmate clinic şi │ │ │ ││ │electrocardiografic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) aritmia extrasistolică │ │ │ ││ │permanentă, cu manifestări │ │ │ ││ │clinice şi electrocardiografice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │g) tahicardia paroxistică │ │ │ ││ │ventriculară; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │h) fibrilaţia şi flutterul │ │ │ ││ │atriale, permanante sau cu accese│ │ │ ││ │repetate, documentate clinic şi │ │ │ ││ │electro-cardiografic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 45 │Tulburări cardiace de conducere: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a) bloc atrio-ventricular de │ │ │ Apt * ││ │gradul I; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) bloc atrio-ventricular de │ │ │ ││ │gradul II tip I; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) bloc atrio-ventricular de │ │ │ ││ │gradul II tip II şi gradul III; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) bloc complet permanent de │ │ │ ││ │ramură stângă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) bloc complet de ramură dreaptă│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 46 │Anevrism al vaselor mici: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- arterio-venos; │ │ │ ││ │- cirsoid operat sau operabil, cu│ │ │ ││ │tulburări funcţionale reduse. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 47 │Anevrism de aortă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │Anevrism arterio-venos. │ │ │ ││ │Anevrism cirsoid întins, operabil│ │ │ ││ │sau inoperabil. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 48 │Arteriopatii funcţionale: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- eritromelalgia; │ │ │ ││ │- boala şi sindromul Raynaud; │ │ │ ││ │- acrocianoza; │ │ │ ││ │- livedoreticularis; │ │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │reduse; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) medii sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 49 │Sindromul de ischemie cronică │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │periferică, fără/cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale uşoare, medii sau │ │ │ ││ │accentuate după tratament medical│ │ │ ││ │sau chirurgical: │ │ │ ││ │- trombangeita obliterantă │ │ │ ││ │Buerger; │ │ │ ││ │- ateroscleroza obliterantă; │ │ │ ││ │- sindromul Leriche; │ │ │ ││ │- endarterita obliterantă; │ │ │ ││ │- disimune. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 50 │Tromboflebita profundă şi │ Inapt │ Inapt │ Apt/Inapt ││ │sechelele după tromboza venoasă │ │ │ Apt/Inapt ││ │profundă: │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. ││ │reduse sau medii; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 51 │Varicele membrelor inferioare: │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ Apt/Inapt ││ │reduse; │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) moderate sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 52 │Alte boli ale aparatului │ Apt/Inapt ││ │cardio-vascular. │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________*1) Diagnosticul va fi precizat într-o clinică/secţie de specialitate sau va fi dovedit prin documentaţie medicală de specialitate.*2) Cazurile la care scăderea tensiunii arteriale se produce frecvent, iar simptomatologia de însoţire, prin intensitatea ei, duce în mod evident la scăderea randamentului socio-profesional.*3) Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidenţiată ECG câteva zile consecutiv. Notă *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P.şi S.T.S.IV. BOLI ALE SÂNGELUI ŞI ORGANELOR HEMATOPOETICE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 53 │Anemia feriprivă: │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │a) fără deficienţă - formă uşoară│ Apt/Inapt pe perioada │ │ Apt/Inapt ││ │- Hb > 11 g/dl, cu răspuns │şcolarizării funcţie de etiologie│ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │imediat şi persistent; │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. ││ │ │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu deficienţă - formă.medie- │ │ │ ││ │severă, Hb < 11 g/dl │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 54│Anemia megaloblastică Biermer. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │Anemii megalo-blastice │ │ │ ││ │parabiermeriene. │ │ │ ││ │Anemii acrestice. │ │ │ ││ │Anemii sideroblastice. │ │ │ ││ │Anemii diseritropoetice. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 55 │Anemii hemolitice prin defect │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │intraeritrocitar. │Apt pentru S.T.S. - candidaţi │ │ Apt*) ││ │Talasemiile: │Pe perioada şcolarizării - apt │ │ ││ │a) compensate hematologic Hb > 11│numai pentru S.R.I.şi S.T.S. │ │ ││ │g/dl şi Ht > 32% │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) decompensate hematologic │ │ │ ││ │Hb < 11 g/dl şi Ht < 32% │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 56 │Anemii hemolitice prin defect │ │ │ ││ │extraeritrocitar, cronice, │ │ │ ││ │necompensate, rebele la tratament│ │ │ ││ │- autoimune, idiopatice, │ │ │ ││ │hemoglobinuria paroxistică la │ │ │ ││ │"rece", hemoglobinuria de "marş" │ │ │ ││ │cu crize repetate, hemoglobinuria│ │ │ ││ │paroxistică nocturnă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 57 │Anemii prin insuficienţă medulară│ │ │ ││ │primară sau secundară, refractare│ │ │ ││ │la tratament: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │a) Boala Hodgkin; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) Limfoame non-hodgkiniene; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) Macroglobulinemia Waldenstrom;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) Mielomul multiplu. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 58 │Policitemia vera: │ │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │reduse; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │moderate sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 59 │Leucemii acute. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 60 │Leucemii cronice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 61 │Mieloscleroza cu metaplazie │ │ │ ││ │mieloidă şi insuficienţă │ │ │ ││ │medulară, rebelă la tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 62 │Sindroame hemoragice cronice de │ │ │ ││ │origine plasmatică-hemofilia etc.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 63 │Sindroame hemoragice cronice de │ │ │ ││ │origine trombocitară, rebele la │ │ │ ││ │tratament - trombocitopenia, │ │ │ ││ │trombocitemia hemoragică şi │ │ │ ││ │trombocitopatia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 64 │Sindroame hemoragice cronice de │ │ │ ││ │origine vasculară, rebele la │ │ │ ││ │tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 65 │Reticulolimfoproliferări de │ │ │ ││ │graniţă: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a) sarcoidoza Besnier-Boeck- │ │ │ ││ │Schaumann, stadiul I şi II; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) sarcoidoza Besnier - Boeck - │ │ │ ││ │Schaumann, stadiul III şi IV; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) alte reticulolimfoproliferări │ │ │ ││ │de graniţă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 66 │Alte boli ale sângelui şi │ Apt/Inapt ││ │organelor hematopoetice. │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico- ││ │ │ militară, după caz ││ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘___________ Notă *) Pentru M.A.I./M.J./A.N.P şi S.T.S.V. BOLI RENALE DETERMINATE DE CAUZE MEDICALE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 67 │Glomerulonefrita: │ │ │ ││ │a) acută uşoară; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) acută medie; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) acută gravă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) cronică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 68 │Pielonefrita şi alte nefropatii │ │ │ ││ │tubulo-interstiţiale: │ │ │ ││ │a) acute; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cronice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 69 │Insuficienţa renală cronică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 70 │Alte boli renale. │ Apt/Inapt ││ │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘VI. BOLI ALE APARATULUI DIGESTIV*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 71 │Bolile esofagului: │ │ │ ││ │a) hernia hiatală cu esofagită - │ │ │ ││ │documentaţie endoscopică; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) boală de reflux gastro - │ │ │ ││ │esofagian - documentaţie │ │ │ ││ │endoscopică; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) diverticulii esofagieni - │ │ │ ││ │neoperaţi sau operaţi - cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale accentuate;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) achalazia, spasmul difuz │ │ │ ││ │esofagian, stenozele esofagiene │ │ │ ││ │şi esofagoplastiile, cu tulburări│ │ │ ││ │funcţionale moderate sau │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) fistula eso-traheală. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 72 │Gastritele cronice, indiferent de│ │ │ ││ │etiologie, documentate endoscopic│ │ │ ││ │şi histologic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 73 │Ulcerul gastric şi/sau duodenal: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a) acut, documentat clinic, │ │ │ ││ │radiologic şi/sau endoscopic, │ │ │ ││ │necomplicate; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cronic acutizat complicat - │ │ │ ││ │penetrant, perforat, stenozant, │ │ │ ││ │hemoragic etc., operat1 sau │ │ │ ││ │neoperat, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale uşoare; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) operat*1) sau neoperat, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale moderate │ │ │ ││ │sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 74 │Rezecţia intestinală sau colonică│ │ │ ││ │indiferent de cauză. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 75 │Megadolicosigma şi │ │ │ ││ │megadolicocolon cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 76 │Boli inflamatorii intestinale: │ │ │ ││ │a) rectocolita ulcero-hemoragică;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) boala Chron. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 77 │Periviscerita cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale accentuate şi cu │ │ │ ││ │fenomene ocluzive - ocluzia, │ │ │ ││ │stenoza intestinului sau │ │ │ ││ │colonului. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 78 │Anus contra naturii. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 79 │a) Purtător AgHBs, AgVHD; │ Inapt │ Inapt │Apt dacă Ac antiHBs +, ││ │ │ │ │transaminazele normale, viremii ││ │ │ │ │(B şi D) nedetectabile, fibroza 0 ││ │ │ │ │(la teste invazive, neinvazive sau ││ │ │ │ │PBH, nu mai vechi de 3 luni), cu sau ││ │ │ │ │fără tratament antiviral efectuat). ││ │ │ │ │În oricare altă situaţie este inapt. ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │medico-militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) Purtător Ac antiHCV. │ Inapt │ Inapt │Apt, dacă transaminazele ││ │ │ │ │sunt normale, viremia nedetectabilă, ││ │ │ │ │fibroza 0 (la teste invazive, ││ │ │ │ │neinvazive sau PBH, nu mai vechi de ││ │ │ │ │3 luni), cu sau fără tratament ││ │ │ │ │antiviral efectuat. În oricare altă ││ │ │ │ │situaţie este inapt. ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │medico-militară pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 80 │Hepatita cronică VHB, VHC, VHD. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 81 │Cirozele hepatice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 82 │Angiocolite, colecistite, │ │ │ ││ │coledocite, oddite acute. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 83 │Litiaza biliară, coledociană sau │ │ │ ││ │pancreatică, neoperate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 84 │Litiaza biliară, coledociană │ │ │ ││ │operată: │ │ │ ││ │a) fără tulburări funcţionale; │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 85 │Litiaza pancreatică operată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 86 │Pancreatite cronice după │ │ │ ││ │pancreatite acute repetate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 87 │Splenectomia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 88 │Alte boli ale aparatului digestiv│ │ Apt/Inapt ││ │şi glandelor anexe. │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/ ││ │ │ │comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘____________*1) Sindroamele post-rezecţie gastrică, când se foloseşte această tehnică, sunt: ulcerul peptic, sindromul post - prandial precoce (dumping syndrom), sindromul de ansă aferentă şi sindromul de malabsorbţie sau maldigestie.VII. BOLI ALE GLANDELOR ENDOCRINE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 89 │Hiperglicemie intermediară │ │ │ ││ │(110-125 mg/dl). │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ │ │ │ Apt*) │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 90 │Diabet zaharat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 91 │Alte tipuri specifice de diabet. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 92 │Hiperuricemia asimptomatică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ │ │ │ Apt*) │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 93 │Artrita acută urică, artrita │ │ │ ││ │cronică gutoasă, nefropatia │ │ │ ││ │urică, litiaza urinară urică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 94 │Suprapondere IMC=25-30 Kg/mp masa│ │ │ ││ │adipoasă normală, masa musculară │ │ │ ││ │crescută, fără tulburări │ │ │ ││ │endocrino-metabolice. │ Apt │ Apt │ Apt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 95 │Obezitate 1,2 gradul I, II şi III│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 96 │Dislipidemii primare/secundare: │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │a) moderate; │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │medico- militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) severe. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 97 │Patologia hipotalamo-hipofizară: │ │ │ ││ │a) tumori secretante sau │ │ │ ││ │nesecretante hipofizare, operate │ │ │ ││ │sau neoperate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) diabetul insipid; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) insuficienţa hipofizară a │ │ │ ││ │adultului; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) hiperprolactinemii de │ │ │ ││ │etiologie neprecizată cu │ │ │ ││ │manifestări clinice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 98 │Patologia tiroidiană: │ │ │ ││ │a) hipotiroidism subclinic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) sindroame de hipofuncţie │ │ │ ││ │tiroidiană severă - mixedem; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) hipertiroidism subclinic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) hipertiroidism - boala Graves-│ │ │ ││ │Basedow, guşă nodulară toxică, │ │ │ ││ │adenom toxic etc.; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) tiroiditele acute şi subacute;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) tiroiditele cronice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │g) guşa nodulară netoxică; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │h) adenocarcinom tiroidian operat│ │ │ ││ │sau neoperat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 99 │Patologie paratiroidiană: │ │ │ ││ │a) Hipoparatiroidismul cronic │ │ │ ││ │hipocalcemic, cu crize de tetanie│ │ │ ││ │frecvente; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) hiperparatiroidismul primar. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 100│Patologia cortico-suprarenală: │ │ │ ││ │a) Insuficienţa cortico- │ │ │ ││ │suprarenală cronică primară - │ │ │ ││ │boala Addison; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) Hiperfuncţia glandei cortico- │ │ │ ││ │suprarenale; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) Hiperaldosteronismul primar; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) Tumori suprarenale │ │ │ ││ │nesecretante, mai mari de 2 cm; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) Hiperplazie bilaterală de │ │ │ ││ │suprarenală. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 101│Feocromocitomul. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 102│Insuficienţă gonadică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 103│Alte boli endocrine ce nu sunt │ Apt/Inapt ││ │cuprinse în acest barem. │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/ ││ │ │ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘___________________*1) Indicele de masă ponderală (IMC) se va stabili după formula Lorencz, astfel:            Greutate (Kg) Normal 18,5 - 25    BMI = ───────────────────── Suprapondere 25 - 30          Înălţime (în metri)*2) Obezitate clasa I 30 - 35                                      Obezitate clasa a II - a 35 - 40                                      Obezitate clasa a III - a > 40_________________*2) Se va calcula masa de ţesut adipos şi masa musculară. Se va ţine cont de talie (< 102 cm la bărbaţi şi < 88 cm la femei). Sunt excluşi cei care au masa adipoasă normală şi exces de masă musculară. Notă *) Pentru M.A.I./ M.J./ A.N.P.şi S.T.S.VIII. BOLI NEUROLOGICE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ A. BOLILE INFLAMATORII ALE SISTEMULUI NERVOS CENTRAL: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 104│1) Formele acute - encefalitele │ │ │ ││ │şi encefalomielitele. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 105│2) Formele cronice: │ │ │ ││ │a) scleroza multiplă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) neuromielita optică - B.Devic;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) encefalomielita diseminată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Sechele encefalitice sau │ │ │ ││ │encefalopatice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ B. PATOLOGIA NEUROMUSCULARĂ ŞI ENDODEGENERATIVĂ: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 106│1) Distrofia musculară progresivă│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Miastenia; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) SLA; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Eredoataxia spino-cerebeloasă;│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) Eredoataxia cerebeloasă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ C. DISCOPATIILE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 107│1) Faza I; │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │ medico- militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Faza II; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Faza III - stadiul 1; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Faza III - stadiul 2 şi 3. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ D. NEUROPATII PERIFERICE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 108│1) PNP axonale - acute, subacute,│ │ │ ││ │cronice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) PNP demielinizante -acute, │ │ │ ││ │cronice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) MNP multiplex; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) MNP mononeuropatia; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) Paralizie plex brahial; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6) Paralizie plex lombosacral. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ E. AFECŢIUNILE NERVILOR CRANIENI: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 109│1) nerv olfactiv; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) nerv optic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) nerv oculomotor comun; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) nerv trohlear; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) nerv trigemen -motor şi │ │ │ ││ │senzitiv; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6) nerv abducens; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │7) nerv facial; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │8) nerv gloso-faringian; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │9) nerv vag; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │10) nerv accesor; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │11) nerv hipoglos; │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ F. TRAUMATISME CRANIENE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 110│Traumatisme craniocerebrale │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │recente/până la 6 luni: │Scutire medicală pe perioada │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale │şcolarizării, după care va fi │ │ ││ │ uşoare; │reevaluat funcţie de intensitatea│ │ ││ │ │tulburărilor. │ │ ││ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │medii, severe, grave. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ G. TRAUMATISME ŞI ALTE AFECŢIUNI ALE MĂDUVEI SPINĂRII: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 111│1) Traumatisme vertebro-medulare │ │ │ ││ │fără semne neurologice cu │ │ │ ││ │tulburare statică şi dinamică │ │ │ ││ │vertebrală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Traumatisme vertebro-medulare │ │ │ ││ │cu compresie spinală parţială/ │ │ │ ││ │totală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) mielopatii; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) infarctele măduvei spinării; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) hematomielita; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6) malformaţii vasculare ale │ │ │ ││ │măduvei spinării; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │7) stenoza lombară; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │8) siringomielia; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │9) tabesul dorsal; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │10) sindroame sechelare izolate │ │ │ ││ │senzitiv/piramidal, fără deficit │ │ │ ││ │motor important. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ H. MALFORMAŢII VASCULARE CEREBRALE - CU MANIFESTĂRI CLINICE, CONFIRMATE ANGIOGRAFIC, OPERATE/NEOPERATE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 112│Malformaţii vasculare cerebrale │ │ │ ││ │cu manifestări clinice, │ │ │ ││ │confirmate angiografic, operate/ │ │ │ ││ │neoperate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ I. PROCESE EXPANSIVE INTRACRANIENE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 113│1) operate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) neoperate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ J. BOALA VASCULARĂ CEREBRALĂ: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 114│1) Accident ischemic tranzitoriu │ │ │ ││ │ carotidian/vertebro-bazilar: │ │ │ ││ │a) antecedente de AIT unic │ │ │ ││ │nedocumentat, fără asociere de │ │ │ ││ │factori de risc; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) un singur accident ischemic │ │ │ ││ │tranzitoriu confirmat în clinică │ │ │ ││ │de specialitate, fără repetare în│ │ │ ││ │interval de 1 an; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) Accidente ischemice │ │ │ ││ │tranzitorii repetate, obiectivate│ │ │ ││ │clinic şi paraclinic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Accidentul vascular cerebral │ │ │ ││ │ischemic constituit; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Hemoragia subarahnoidiană; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Hemoragia cerebrală │ │ │ ││ │intraparenchimatoasă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) AVC ischemic embolic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ K. EPILEPSIILE: │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 115│Epilepsiile. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ L. AFECŢIUNILE GANGLIONILOR BAZALI ŞI ALE SISTEMELOR MOTORII DIN SNC: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 116│1) Boala Parkinson şi sindroame │ │ │ ││ │parkinsoniene; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Coreea acută Sydenham; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Coreea cronică Hungtington; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Alte sindroame coreice - │ │ │ ││ │congenitale, metabolice, toxice, │ │ │ ││ │vasculare, traumatice, │ │ │ ││ │degenerative; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) Boala Wilson - degenerescenţa │ │ │ ││ │hepato-lenticulară. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 117│Distonii primare şi secundare - │ │ │ ││ │post AVC, posttraumatice, │ │ │ ││ │postencefalitice, medicamentoase:│ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │a) distonii - ex. spasmul de │ │ │ ││ │torsiune; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) distonii focale şi segmentare:│ │ │ ││ │- craniene - blefarospasm; │ │ │ ││ │cervicale - torticolis; │ │ │ ││ │- ale membrelor - crampe │ │ │ ││ │profesionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 118│Anomalii motorii produse de │ │ │ ││ │medicamente. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 119│Tremor esential familial. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 120│Tulburări de manipulaţie. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 121│Tulburări de locomoţie. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 122│Tulburări de limbaj/vorbire. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 123│Tulburări de coordonare şi │ │ │ ││ │echilibru. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 124│Alte boli neurologice neprecizate│ │ Apt/Inapt ││ │în barem. │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/ ││ │ │ │ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘IX. AFECŢIUNI PSIHICE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ A. TULBURĂRI PSIHICE ORGANICE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 125│1. Demenţa în boala Alzheimer; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │a) demenţa vasculară; │ │ │ ││ │b) demenţa în alte boli, │ │ │ ││ │clasificate în altă parte; │ │ │ ││ │c) sindrom amnestic organic │ │ │ ││ │nedeterminat de alcool şi alte │ │ │ ││ │substanţe; │ │ │ ││ │d) delirium nedeterminat de │ │ │ ││ │alcool şi alte substanţe. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2. Alte tulburări psihice │ │ │ ││ │datorate unor leziuni, disfuncţii│ │ │ ││ │erebrale sau boli somatice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3. Tulburări ale personalităţii │ │ │ ││ │şi de comportament datorate unei │ │ │ ││ │boli, leziuni sau disfuncţii │ │ │ ││ │cerebrale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ B. TULBURĂRI MENTALE DATORATE CONSUMULUI DE ALCOOL: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 126│1) Intoxicaţia acută. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Sindrom de dependenţă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Stare de sevraj. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Sevraj cu delirium. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) Tulburări psihotice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6) Sindrom amnestic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 127│Tulburările mentale induse de │ │ │ ││ │consumul de substanţe psihoactive│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ C. SCHIZOFRENIA,TULBURĂRILE SCHIZOTIPALE ŞI DELIRANTE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 128│1) Tulburările psihotice acute şi│ │ │ ││ │tranzitorii. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Schizofrenie. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Tulburări delirante │ │ │ ││ │persistente. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Tulburări schizoafective. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5) Tulburare schizotipală. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ D. TULBURĂRILE AFECTIVE: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 129│1. Episod maniacal. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2. Tulburare afectivă bipolară. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3. Episod depresiv uşor/mediu. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4. Episod depresiv sever fără/cu │ │ │ ││ │simptome psihotice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5. Tulburare depresivă recurentă.│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6. Ciclotimie/distimie. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ E. TULBURĂRILE NEVROTICE LEGATE DE STRES ŞI SOMATOFORME: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 130│1) Tulburări fobic anxioase. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Alte tulburări anxioase. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Tulburare obsesiv-compulsivă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Reacţia la stres sever şi │ │ │ ││ │tulburări de adaptare: │ │ │ ││ │a) reacţii acute de stres; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) tulburare posttraumatică de │ │ │ ││ │stres; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) tulburare de adaptare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │5. Tulburări disociative │ │ │ ││ │(de conversie). │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │6. Tulburări somatoforme. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │7. Alte tulburări nevrotice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ F. TULBURĂRI ALE PERSONALITĂŢII ŞI COMPORTAMENTULUI ADULTULUI: │├────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 131│Tulburări specifice ale │ │ │ ││ │personalităţii. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 132│Tulburări ale obişnuinţelor şi │ │ │ ││ │impulsiunilor. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 133│Tulburări psihologice şi │ │ │ ││ │comportamentale asociate │ │ │ ││ │dezvoltării şi orientării │ │ │ ││ │sexuale, ce implică risc social │ │ │ ││ │în colectivităţile militare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 134│Sindroame comportamentale │ │ │ ││ │asociate unor dereglări │ │ │ ││ │fiziologice şi unor factori │ │ │ ││ │somatici. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 135│Întârziere în dezvoltarea mintală│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 136│Alte tulburări psihiatrice │ │ │ ││ │necuprinse în acest barem şi care│ │ │ ││ │implică risc medical şi/sau │ │ │ ││ │social pentru colectivităţile │ │ │ ││ │militare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘X. BOLI ORO-MAXILO-FACIALE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 137│Leziuni odontale simple şi │ │ │ ││ │complicate cu sau fără afectare │ │ │ ││ │parodontală netratate - max. 6 │ │ │ ││ │afecţiuni pe o arcadă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 138│Lipsuri dentare multiple: │ │ │ ││ │a) având cel puţin 10 perechi de │ │ │ ││ │dinţi sănătoşi în antagonism; │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) având între 9 şi 6 perechi de │ │ │ ││ │dinţi sănătoşi în antagonism; │ Apt │ Apt cu proteză │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) multiple*1), sub 6 perechi de │ │ │ ││ │dinţi sănătoşi în antagonism; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) edentaţia completă uni - sau │ │ │ ││ │bimaxilară. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 139│Anomalii dento-maxilare cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 140│Tulburări în consolidarea │ │ │ ││ │fracturilor oaselor maxilare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 141│Parodontopatie marginală cronică │ │ │ ││ │profundă, progresivă, bimaxilară,│ │ │ ││ │generalizată, cu mobilitate şi │ │ │ ││ │tulburări funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 142│Afecţiuni ale articulaţiei │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │temporo-mandibulare: │ │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │accentuate; │ │ │ ││ │b) constricţii, pseudartroza sau │ │ │ ││ │anchiloza definitivă a │ │ │ ││ │articulaţiei temporo-mandibulare.│ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 143│Glosita cronică scleroasă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 144│Hipertrofia limbii - macroglosia.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 145│Aderenţe ale limbii, inoperabile,│ │ │ ││ │cu jenă funcţională. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 146│Comunicări oro-nazale sau oro- │ │ │ ││ │sinusale întinse cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale accentuate │ │ │ ││ │persistente după tratament │ │ │ ││ │chirurgical şi/sau protetic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 147│Desfigurări definitive - nas, │ │ │ ││ │cavitate bucală, limbă, maxilare,│ │ │ ││ │urechi, părţi întinse mento- │ │ │ ││ │labiale-cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │şi/sau fizionomice accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 148│Alte boli stomatologice. │ Apt/Inapt ││ │ │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/ ││ │ │ comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________*1) Prezenţa a numai 3-4 dinţi pe arcadă, cu leziuni coronariene întinse sau cu leziuni profunde ale parodonţiului marginal, poate fi apreciată ca edentaţie totală a maxilarului respectiv, situaţia medico-militară se va stabili de la caz la caz, ţinându-se cont de posibilităţile anatomo-funcţionale ale maxilarelor prin restaurări protetice.XI. AFECŢIUNI ORL*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 149│1) Malformaţii congenitale sau │ │ │ ││ │câştigate ale nasului fără │ │ │ ││ │tulburări estetice şi/sau │ │ │ ││ │funcţionale-rinomanometrie. │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Malformaţii congenitale sau │ Apt, după rezolvarea │ Apt, după rezolvarea │ Apt, după rezolvarea ││ │câştigate ale nasului cu │ chirurgicală │ chirurgicală │ chirurgicală ││ │tulburări estetice şi/sau │ │ │ ││ │funcţionale-rinomanometrie uşoare│ │ │ ││ │sau moderate. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │3) Malformaţii congenitale sau │ │ │ ││ │câştigate ale nasului cu │ │ │ ││ │tulburări estetice şi/sau │ │ │ ││ │funcţionale-rinomanometrie severe│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │4) Malformaţii congenitale sau │ │ │ ││ │câştigate ale faringelui şi/sau │ │ │ ││ │esofagului. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 150│Afecţiuni supurative ale │ │ │ ││ │sinusurilor anterioare şi │ │ │ ││ │posterioare: │ │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale şi/ │ │ │ ││ │sau anatomice moderate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale şi/ │ │ │ ││ │sau anatomice accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 151│Rinosinuzită cronică polipoasă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 152│Rinita cronică ozenoasă - ozena -│ │ │ ││ │operată sau neoperată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 153│Malformaţii congenitale sau │ │ │ ││ │dobândite ale urechii: │ │ │ ││ │a) malformaţii ale urechii │ │ │ ││ │externe, cu alterare estetică │ │ │ ││ │uşoară sau moderată; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) malformaţii ale urechii │ │ │ ││ │externe, cu alterări estetice │ │ │ ││ │grave uni - sau bilateral. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 154│a) Otita medie │-uşoară- deficit│ │ │ ││ │supurată cronică│global auditiv │ │ │ ││ │bilaterală cu │între 26-35 dbHL│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │deficienţă ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │auditivă: │- medie- │ │ │ ││ │ │accentuată - │ │ │ ││ │ │deficit global │ │ │ ││ │ │auditiv peste │ │ │ ││ │ │36 dbHL, până la│ │ │ ││ │ │80 dbHL; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- gravă- deficit│ │ │ ││ │ │global auditiv │ │ │ ││ │ │peste 81 dbHL. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b)mezo-timpanită│- monolaterală │ │ │ ││ │ │fără modificări │ │ │ ││ │ │importante, cu │ │ │ ││ │ │deficienţă │ │ │ ││ │ │auditivă medie │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- monolaterală │ │ │ ││ │ │fără modificări │ │ │ ││ │ │importante, cu │ │ │ ││ │ │deficienţă │ │ │ ││ │ │auditivă │ │ │ ││ │ │accentuată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) epitimpanita monolaterală cu │ │ │ ││ │deficienţă auditivă uşoară, │ │ │ ││ │medie, accentuată; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├────────────────┬────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) oto- - │cronică operată,│ │ │ ││ │mastoidita: │unilaterală, cu │ │ │ ││ │ │deficit auditiv │ │ │ ││ │ │uşor; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- monolaterală │ │ │ ││ │ │operată, │ │ │ ││ │ │recidivantă, cu │ │ │ ││ │ │granulaţii sau │ │ │ ││ │ │lame de │ │ │ ││ │ │colesteatom în │ │ │ ││ │ │colesteatom în │ │ │ ││ │ │cavitate, cu │ │ │ ││ │ │deficienţă │ │ │ ││ │ │auditivă medie │ │ │ ││ │ │sau accentuată; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- cronică │ │ │ ││ │ │polipoasă/ │ │ │ ││ │ │colesteato- │ │ │ ││ │ │matoasă cu │ │ │ ││ │ │complicaţii de │ │ │ ││ │ │vecinătate - │ │ │ ││ │ │fistulă │ │ │ ││ │ │labirintică, │ │ │ ││ │ │paralizie │ │ │ ││ │ │facială, │ │ │ ││ │ │tromboflebita │ │ │ ││ │ │sinusului │ │ │ ││ │ │lateral, abces │ │ │ ││ │ │extradural; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) sechelele │- cu deficienţă │ │ │ ││ │postotitice: │auditivă uşoară │ │ │ ││ │ │sau medie │ │ │ ││ │ │monolaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ ├────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- cu deficienţă │ │ │ ││ │ │auditivă │ │ │ ││ │ │accentuată sau │ │ │ ││ │ │gravă │ │ │ ││ │ │bilaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼────────────────┴────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 155│Hipoacuzie: │ │ │ ││ │a) totală şi persistentă │ │ │ ││ │monolaterală şi accentuată la │ │ │ ││ │cealaltă sau accentuată │ │ │ ││ │bilaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) medie bilaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) medie monolaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) bilaterală, cu deficit auditiv│ │ │ ││ │uşor; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) accentuată monolaterală; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) surdomutitatea documentată; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │g) compensată prin protezare │ │ │ ││ │auditivă sau mijloace │ │ │ ││ │chirurgicale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 156│Otoscleroza. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 157│Afecţiuni labirintice cronice, │ │ │ ││ │documentate medical, cu probe │ │ │ ││ │funcţionale audiometrice, │ │ │ ││ │vestibulare, imagistice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 158│Sindroame vestibulare: │ │ │ ││ │a) de cauze locale sau reflexe; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) periferic sau central, rebel │ │ │ ││ │la tratament; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │c) disfuncţii vestibulare │ │ │ ││ │episodice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 159│Papilomatoza laringiană, operată │ │ │ ││ │şi recidivată de 3-4 ori. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 160│Sindromul Meniere: │ │ │ ││ │a) acut; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu crize frecvente rebel la │ │ │ ││ │tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 161│Laringite cronice; polipi corzi │ │ │ ││ │vocale neoperaţi. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 162│Polip corzi vocale operat, fără │ │ │ ││ │tulburări funcţionale. │ Apt │ Apt │ Apt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 163│Stenoze faringo-laringo-traheale.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 164│Alte afecţiuni O.R.L. │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ la aprecierea şi pe răspunderea ││ │ │ │medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ │ medico- militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘XII. AFECŢIUNI OFTALMOLOGICE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 165│Lipsa unui glob ocular sau │ │ │ ││ │vederea unui ochi sub 1/20 │ │ │ ││ │unilateral dată de cauze │ │ │ ││ │funcţionale sau organice şi │ │ │ ││ │vederea celuilalt de sub 1/3 sau │ │ │ ││ │acuitatea vizuală de sub 1/3 │ │ │ ││ │bilateral, după corectare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 166│Symblefaron. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 167│Inflamaţii ulceroase cronice ale │ │ │ ││ │marginilor pleoapei. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 168│Ectropion, entropion sau │ Inapt │ Inapt │Apt după rezolvarea chirurgicală ││ │lagoftalmia. │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │ │ expertiză medico-militară ││ │ │ │ │ pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 169│Ptoza palpebrală. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 170│Dacriocistita. │ Inapt │ Inapt │Apt după rezolvarea chirurgicală ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │ │ expertiză medico-militară ││ │ │ │ │ pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 171│Epiforă produsă de obstrucţii ale│ │ │ ││ │căilor lacrimale congenitale sau │ │ │ ││ │dobândite la unul sau ambii ochi.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 172│Pterigion neoperat sau operat şi │ │ │ ││ │recidivat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 17│ Trahom. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 174│Keratita cronică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 175│Keratoconus. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 176│Leucomul cornean simplu sau │ │ │ ││ │aderent. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 177│Stafilom. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 178│Luxaţia sau subluxaţia │ │ │ ││ │cristalinului. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 179│Cataracta - toate formele. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 180│1) Afakia; │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │2) Pseudoafakia cu acuitatea │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │vizuală = 1, cu diferenţa de │Inapt***(pentru elevi şi studenţi│ │ Apt/Inapt ││ │corecţie faţă de ochiul congener │pe perioada şcolarizării) │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │de maxim 2*/3 d. │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. ││ │3) Pseudofakia*** │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 181│Aniridia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 182│Coloboma irisului. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 183│Iridociclita cronică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 184│Panoftalmia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 185│Secluzio-ocluzio pupilar mono sau│ │ │ ││ │bilateral. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 186│Coloboma coroidei. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 187│Opacitatea corpului vitros. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 188│Deslipirea de retină. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 189│Retinopatiile de toate │ │ │ ││ │categoriile. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 190│Vicii de refracţie (miopie, │ │ │ ││ │hipermetropie, astigmatism)*1) │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 191│Miopie până la - 3d inclusiv, │ Apt* │ - │ Apt ││ │fără leziuni ale F.O. şi AV=1 │ Inapt** │ │ ││ │cu corecţie*),**). │Apt***)( pentru elevi şi studenţi│ │ ││ │Miopie până la 1 dioptrie, fără │ pe perioada şcolarizării) │ │ ││ │leziuni ale F.O.şi AV=1 │ │ │ ││ │cu corecţie***) │Apt (AV = 1 cu corecţie de maxim │ │ ││ │Miopie peste 1 dioptrie, fără │-2 Dsf)***) pentru elevi şi │ │ ││ │leziuni ale F.O. şi A.V=1 cu │ studenţi pe perioada │ │ ││ │ corecţie***) │ şcolarizării) │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 192│Hipermetropie până la 3 d, fără │ Apt*) │ │ Apt ││ │leziuni ale F.O şi AV=1 cu │ Inapt**) │ │ ││ │orecţie*),**),***) │Apt***) - AV =1 cu corecţie de │ │ ││ │ │maxim +2 Dsf ( pentru elevi şi │ │ ││ │ │ studenţi pe perioada │ │ ││ │ │ şcolarizării) │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ipermetropie peste 3 dioptrii cu │ Inapt***)(pentru elevi │ │ ││ │V=1 cu corecţie***). │ şi studenţi pe perioada │ │ ││ │ │ şcolarizării) │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 193│Miopie şi hipermetropie peste │ │ │ ││ │3 d*) │ Inapt │ - │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 194│Astigmatism toate tipurile până │ Apt*) │ - │ Apt ││ │la 3 d inclusiv pe axul cel mai │ Inapt**) │ │ ││ │puternic cu AV-1 sau astigmatism │ │ │ ││ │mixt până la 3 d prin cumul în │ │ │ ││ │ambele axe cu AV -1*),**.) │ │ │ ││ │Astigmatism***) │Apt***)- AV=1 cu corecţie de până│ │ ││ │ │la +/-1,5 Dcyl) pentru elevi şi │ │ ││ │ │ studenţi pe perioada │ │ ││ │ │ şcolarizării │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 195│Acuitate vizuală:*) │ │ │ ││ │a) între 1 şi 1/2 la AO cu │ │ │ ││ │corecţie; │ Inapt │ - │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) egală cu 1 la un ochi şi cel │ Inapt │ - │ Inapt ││ │puţin 1/4 la celălalt fără │ │ │ ││ │corecţie. │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │Acuitatea vizuală mai mică de 1 │Inapt***)pentru elevi şi studenţi│ │ ││ │fără corecţie la ambii ochi şi │ pe perioada şcolarizării │ │ ││ │necorectabilă***) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 196│Ambliopie*) │ Inapt │ - │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 197│Strabismul (acuitate vizuală până│ Inapt │ Apt │ Apt ││ │la 1/3, la ochiul cel mai afectat│ │ │ Apt/Inapt ││ │după corecţie) şi/sau mai puţin │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │de 10 grade. │ │ │ expertiză medico-militară ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 198│Strabismul*). │ Inapt │ - │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 199│Acromatopsia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ 200│Discromatopsia. │ Inapt │ Inapt │ Apt2 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 201│Hemeralopia. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 202│Nistagmus. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ 203│Pareza unuia sau mai multor │ │ │ ││ │muşchi oculari cu/fără diplopie. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 204│Coloboma nervului optic. │ Inapt │ Inapt │Apt dacă A.V. = 1 la un ochi cu ││ │ │ │ │corecţie şi 1/4 la celălalt ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 205│Atrofia optică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 206│Hemianopsia/Îngustarea câmpului │ │ │ ││ │vizual cu peste 10 grade. │ │ │ ││ │Hemianopsia***) │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 207│Oftalmoplegia externă sau internă│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 208│Glaucomul. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 209│Corpi străini intravitreeni, │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │extraşi sau restanţi, care │ Inapt ***)- pentru elevi şi │ │ ││ │determină o acuitate vizuală │ studenţi pe perioada şcolarizări│ │ ││ │sub 1/2 pentru M.A.I., A.N.P.şi │ │ │ ││ │1/3 după corecţie pentru M.A.p.N.│ │ │ ││ │S.T.S., S.P.P. şi S.I.E. Corpi │ │ │ ││ │străini intraoculari***) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 210│Tumori benigne oculare şi/sau ale│ │ │ ││ │anexelor oculare, neoperabile │ │ │ ││ │care produc deficit estetic sau │ │ │ ││ │funcţional ocular. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │Tumori benigne oculare şi ale │ Apt/Inapt***) la aprecierea │ │ ││ │anexelor oculare cu sau fără │medicului de specialitate- pentru│ │ ││ │tulburări funcţionale***) │elevi şi studenţi pe perioada │ │ ││ │ │ şcolarizării │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 211│Tumori maligne oculare şi/sau ale│ │ │ ││ │anexelor oculare. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 212│Alte boli ale ochiului. │ Apt/Inapt ││ │ │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:*1) Candidaţii pentru examenul de admitere la Institutul Medico-Militar şi Academia Tehnică Militară pot prezenta vicii de refracţie de maximum 3d, inclusiv pentru persoanele care urmează să fie chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate, pentru Universitatea Naţională de Apărare de maximum 4d, iar pentru celelalte instituţii militare de învăţământ, inclusiv pentru soldaţi/gradaţi profesionişti de maximum 2d. Acest paragraf este valabil numai pentru M.Ap.N. Pentru specialităţile aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte candidaţii cu vicii de refracţie care trebuie corectate cu lentile aeriene nu sunt admişi.*2) Nu sunt admişi candidaţii pentru armele: auto, aviaţie, marină, tancuri, apărare antiaeriană şi radiolocaţie, infanterie, vânători de munte şi topografie. Notă *) Valabil numai pentru M.A.I. şi S.T.S. Notă **) Valabil numai pentru candidaţii la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna - INAPT pentru concursul de admitere. Notă ***) Valabil numai pentru S.R.I.XIII. AFECŢIUNI GENITO-URINARE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 213│Rinichi unic congenital sau │ │ │ ││ │chirurgical. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 214│Rinichiul mobil: │ │ │ ││ │a) gradul III*1), cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale moderate - colici │ │ │ ││ │repetate, hematurie şi/sau │ │ │ ││ │infecţie urinară intermitente; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) gradul II sau III*2), operat │ │ │ ││ │sau neoperat, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale accentuate - colici │ │ │ ││ │repetate, hematurie macroscopică,│ │ │ ││ │infecţie urinară persistentă, │ │ │ ││ │dilataţii pielocaliceale etc. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 215│Malformaţii renale şi ale căilor │ │ │ ││ │urinare - anomalii de număr, de │ │ │ ││ │mărime, de sediu, de structură, │ │ │ ││ │de formă, de rotaţie, ale vaselor│ │ │ ││ │renale - cu/fără tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 216│Litiaza urinară - renală, uni - │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │sau bilaterală, ureterală, │Pe perioada şcolarizării litiaza │ │ ││ │vezicală, uretrală, prostatică, │ renală unilaterală │ │ ││ │nefrocalcinoza: │ asimptomatică - Apt │ │ ││ │a) operată sau neoperată, fără │ │ │ ││ │tulburări funcţionale; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b)*)Litiaza renală unilaterală, │ │ │ ││ │ureterală, vezicală, uretrală, │ │ │ ││ │operată sau neoperată, fără │ │ │ ││ │tulburări funcţionale; │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) operată, neoperată, sau │ │ │ ││ │inoperabilă, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale - colici repetate, │ │ │ ││ │hematurie macroscopică, infecţie │ │ │ ││ │urinară persistentă şi rebelă la │ │ │ ││ │tratament etc. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 217│Cistita cronică complicată cu │ │ │ ││ │incontinenţă urinară permanentă. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 218│Stricturi uretrale inflamatorii │ │ │ ││ │sau traumatice: │ │ │ ││ │a) dilatabile; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) greu dilatabile, recidivate la│ │ │ ││ │intervale scurte - 1-2 luni- sau │ │ │ ││ │nedilatabile. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 219│Hipospadias penoscrotal, │ │ │ ││ │epispadias peno-pubian: │ │ │ ││ │a) operate şi vindecate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) neoperate sau operate şi │ │ │ ││ │recidivate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 220│Ectopia testiculară: │ │ │ ││ │a) unilaterală operată, fără │ │ │ ││ │tulburări funcţionale; │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) unilaterală neoperată sau │ │ │ ││ │bilaterală, operată sau │ │ │ ││ │neoperată, fără tulburări │ │ │ ││ │funcţionale; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │c) operată şi recidivată sau │ │ │ ││ │inoperabilă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 221│Castraţia bilaterală. Atrofia │ │ │ ││ │testiculară bilaterală. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 222│Hermafroditismul. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 223│Varicocelul: │ │ │ ││ │a) neoperat; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) operat. │ Apt │ Apt │ Apt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 224│Adenomul de prostată: │ │ │ ││ │a) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) neoperat sau operat, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale uşoare sau │ │ │ ││ │moderate, cu răspuns favorabil la│ │ │ ││ │tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 225│Disectazia colului vezical, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale moderate │ │ │ ││ │sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 226│Enurezisul confirmat cu │ │ │ ││ │documentaţie medicală: │ │ │ ││ │a) sub tratament; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) neameliorat prin tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 227│Alte boli urologice. │ Apt/Inapt ││ │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ 228│Vulva şi vaginul: │ │ │ ││ │a) chistul şi abcesul glandei │ │ │ ││ │Bartholin; │ Aptă │ Aptă │ Aptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) malformaţii congenitale ale │ │ │ ││ │vulvei asociate cu tulburări │ │ │ ││ │psihosomatice; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) varice vulvare voluminoase; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) atrezia şi strictura vaginului│ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) distrofia vulvei - │ │ │ ││ │kraurosisvulvar; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) fistula genito-urinară - │ │ │ ││ │uretero-vaginală, vezico-vaginală│ │ │ ││ │etc.; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │g) fistula entero-genitală - │ │ │ ││ │recto-vaginală. │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 229│Uterul şi colul uterin: │ │ │ ││ │a) afecţiuni inflamatorii ale │ │ │ ││ │uterului - metrite acute şi │ │ │ ││ │cronice; │ Aptă │ Aptă │ Aptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) prolaps utero-vaginal parţial;│ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) displazia şi distrofia colului│ │ │ ││ │uterin; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) malformaţii congenitale ale │ │ │ ││ │uterului sau ovarului cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale; │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) endometrioza genitală sau │ │ │ ││ │extragenitală. │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 230│Tumori benigne ale organelor │ │ │ ││ │genitale externe şi/sau interne, │ │ │ ││ │operate, recidivate sau cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale. │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 231│Tumori benigne ale sânului, │ │ │ ││ │neoperate sau operate şi │ │ │ ││ │recidivate sau cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 232│Tumori maligne ale aparatului │ │ │ ││ │genital feminin sau ale sânului. │ Inaptă │ Inaptă │ Inaptă │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 233│Alte afecţiuni ginecologice sau │ ││ │obstetricale. │ Aptă/Inaptă ││ │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_____________*1) Rinichi mobil gradul III: rinichi flotant, depăşind caudal creasta iliacă;*2) Rinichi mobil gradul II: când rinichiul este situat în totalitate sub falsele coaste.*3) Pentru M.A.I./A.N.P/MJ şi S.T.S.IV. AFECŢIUNI CHIRURGICALE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 234│Spondiloliza şi spondilolistezisu│: │ │ ││ │a) gradul I şi II; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) gradul III şi IV. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 235│Malformaţii ale coloanei │ │ │ ││ │vertebrale cervicale, toracale şi│ │ │ ││ │lombare - mielocelul, │ │ │ ││ │meningomielocelul, bloc vertebral│ │ │ ││ │congenital, hemivertebră: │ │ │ ││ │a) fără semne neurologice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări neurologice, │ │ │ ││ │operat sau neoperat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 236│Malformaţii cranio-cerebrale - │ │ │ ││ │craniostenoza, chistul │ │ │ ││ │arahnoidian, agenezia de corp │ │ │ ││ │calos etc.: │ │ │ ││ │a) cu tulburări neurologice │ │ │ ││ │uşoare şi medii; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări neurologice │ │ │ ││ │accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 237│Malformaţii vasculare cerebrale │ │ │ ││ │cu manifestări clinice, │ │ │ ││ │confirmate angiografic, operate │ │ │ ││ │sau neoperate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 238│Malformaţii vasculare cerebrale │ │ │ ││ │şi/sau spinale: │ │ │ ││ │- anevrismul; │ │ │ ││ │- angiomul. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 239│Malformaţii congenitale ale │ │ │ ││ │aparatului locomotor, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale moderate │ │ │ ││ │sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 240│Distrofii osoase: │ │ │ ││ │a) osteonecroze aseptice de cauză│ │ │ ││ │cunoscută sau necunoscută, │ │ │ ││ │osteita chistică localizată, │ │ │ ││ │boala Paget, osteoporozele, │ │ │ ││ │osteopatiile de carenţă, │ │ │ ││ │osteoliza; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) exostozele osteogenice, │ │ │ ││ │operate sau neoperate, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale moderate │ │ │ ││ │sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 241│Osteită, osteoperiostită şi │ │ │ ││ │osteomielită: │ │ │ ││ │a) acută; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cronică secundară sau cronică │ │ │ ││ │de la început, vindecată, cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale uşoare sau │ │ │ ││ │moderate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cronică secundară sau cronică │ │ │ ││ │de la început, fistulizată sau │ │ │ ││ │nefistulizată, vindecată sau │ │ │ ││ │nevindecată, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 242│Echinococoza: │ │ │ ││ │a) neoperată; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) operată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 243│Cicatrici şi hernii musculare, │ │ │ ││ │rupturi şi retracţii musculo- │ │ │ ││ │aponevrotice, miozita osificantă,│ │ │ ││ │ce produc tulburări funcţionale │ │ │ ││ │moderate sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 244│Fistule secundare unor │ │ │ ││ │intervenţii chirurgicale, │ │ │ ││ │operate, neoperate, inoperabile │ │ │ ││ │sau recidivate, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 245│Corpi străini la nivelul │ │ │ ││ │aparatului locomotor, extraşi sau│ │ │ ││ │restanţi, ce produc tulburări │ │ │ ││ │funcţionale evidente. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 246│Corpi străini intrapulmonari şi/ │ │ │ ││ │sau mediastinali, extraşi sau │ │ │ ││ │restanţi, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 247│Corpi străini intracerebrali, cu │ │ │ ││ │iritaţie corticală, cicatrici │ │ │ ││ │cerebrale - cu epilepsie - │ │ │ ││ │tulburări neurologice şi │ │ │ ││ │neuropsihice evidente. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 248│Cap: │ │ │ ││ │a) lipsa de substanţă osoasă din │ │ │ ││ │toată grosimea osului, de peste │ │ │ ││ │2 cm diametru, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale neuropsihice uşoare; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări neuropsihice │ │ │ ││ │accentuate, protezat sau nu, cu │ │ │ ││ │cicatrici craniocerebrale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 249│Fractura craniană intrusivă: │ │ │ ││ │a) cu tulburări neuropsihice │ │ │ ││ │uşoare; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări neuropsihice │ │ │ ││ │accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 250│Abcesul cerebral, operat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 251│Traumatismul craniocerebral fără │ │ │ ││ │pierdere de conştienţă mai vechi │ │ │ ││ │de 6 luni, fără tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │Traumatismul craniocerebral cu │ │ │ ││ │pierdere de conştienţă cu sau │ │ │ ││ │fără tulburări funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 252│Traumatismele coloanei vertebrale│ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │a) cu tasarea corpului vertebral │ │ │ Apt/Inapt ││ │şi tulburări funcţionale reduse, │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │fără semne neurologice; │ │ │ medico-militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) fracturi vertebrale grave - │ │ │ ││ │radiologic - în absenţa semnelor │ │ │ ││ │neurologice; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) cu tasarea corpului vertebral,│ │ │ ││ │calus exuberant, luxaţii │ │ │ ││ │ireductibile, cu tulburări │ │ │ ││ │neurologice - sindrom radicular. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 253│Torticolis congenital operat sau │ │ │ ││ │neoperat, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 254│Torace: │ │ │ ││ │a) deformaţiile toracice │ │ │ ││ │congenitale sau dobândite ce │ │ │ ││ │produc tulburări ventilatorii, de│ │ │ ││ │statică şi dinamică vertebrală, │ │ │ ││ │moderate sau accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) exereza pulmonară pentru │ │ │ ││ │bronşiectazie, abces sau gangrenă│ │ │ ││ │pulmonară, corpi străini │ │ │ ││ │intrapulmonari, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale uşoare, moderate sau │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) lipsa din peretele toracic │ │ │ ││ │interesând 2 sau mai multe coaste│ │ │ ││ │cu deformaţie toracică şi │ │ │ ││ │tulburări funcţionale uşoare, │ │ │ ││ │moderate sau accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) traumatismele toracice - │ │ │ ││ │contuzii, fracturi, plăgi - ce au│ │ │ ││ │ca urmare tulburări ventilatorii │ │ │ ││ │persistente, moderate sau │ │ │ ││ │accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 255│Abdomen: │ │ │ ││ │a) traumatismele abdominale - │ │ │ ││ │contuzii, plăgi, eventraţii, │ │ │ ││ │evisceraţii, ruptura de diafragm │ │ │ ││ │- ce au ca urmare tulburări │ │ │ ││ │funcţionale moderate sau │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) herniile operate, indiferent │ │ │ ││ │de sediu; │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) herniile neoperate, indiferent│ │ │ ││ │de sediu. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 256│Traumatismele bazinului - │ │ │ ││ │disjuncţii, luxaţii, fracturi: │ │ │ ││ │a) fără tulburări funcţionale de │ │ │ ││ │statică şi dinamică; │ Apt │ Apt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │uşoare de statică şi dinamică; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │moderate sau accentuate de │ │ │ ││ │statică şi dinamică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 257│Transplant de organ. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 258│Alte boli chirurgicale. │ Apt/Inapt ││ │ │la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XV. AFECŢIUNI ALE APARATULUI MUSCULO-SCHELETAL*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 259│Membrele: │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │a) calus vicios ale oaselor mari │ │ │ Apt/Inapt ││ │cu dezaxări cuprinse între 5 │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │grade şi 10 grade, fără/cu │ │ │ medico- militară pentru M.Ap.N. ││ │tulburări funcţionale uşoare de │ │ │ ││ │statică şi dinamică sau │ │ │ ││ │gestualitate şi prehensiune; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) calus vicios cu dezaxări de │ │ │ ││ │peste 10 grade; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) pseudoartroza cu reducerea │ │ │ ││ │adaptării la ortostatism, mers şi│ │ │ ││ │efort fizic sau gestualităţii şi │ │ │ ││ │prehensiunii; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) redori sau anchiloze ale │ │ │ ││ │articulaţiilor mari în atitudine │ │ │ ││ │utilă ce permit ortostatismul, │ │ │ ││ │mersul şi efortul fizic mediu sau│ │ │ ││ │gestualităţii şi prehensiunii; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) redori strânse sau anchiloze │ │ │ ││ │ale articulaţiilor mari, în │ │ │ ││ │atitudine vicioasă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) subluxaţii, luxaţii cu rupturi│ │ │ ││ │ale capsulei şi/sau ligamentelor │ │ │ ││ │articulare, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale moderate sau │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │g) periartrita articulaţiilor │ │ │ ││ │mari, cu redoare definitivă peste│ │ │ ││ │20 de grade; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │h) luxaţii congenitale, luxaţii │ │ │ ││ │ireductibile chirurgical sau │ │ │ ││ │luxaţii operate şi recidivate ale│ │ │ ││ │articulaţiilor mari; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │i) artroza articulaţiilor mari cu│ │ │ ││ │reducerea mobilităţii active sau │ │ │ ││ │pasive şi a posibilităţilor de │ │ │ ││ │mers, ortostatism sau │ │ │ ││ │gestualitate şi prehensiune; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │j) ruptura de menisc operată, │ │ │ ││ │cu tulburări funcţionale; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │k) algoneurodistrofia │ │ │ ││ │posttraumatică cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale evidenţiate clinic şi│ │ │ ││ │radiologic; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │l) coxa vara, valga, plana; genu │ │ │ ││ │valgum, varus, recurvatum; │ │ │ ││ │piciorul strâmb varus, valgum, │ │ │ ││ │equin, scobit; cu tulburări │ │ │ ││ │evidente de ortostatism, mers şi │ │ │ ││ │portul încălţămintei. Genu valgum│ │ │ ││ │dă inaptitudine când prin │ │ │ ││ │apropierea genunchilor, distanţa │ │ │ ││ │dintre maleolele interne │ │ │ ││ │depăşeşte 7 cm, iar genu varus, │ │ │ ││ │când prin apropierea călcâielor │ │ │ ││ │distanţa dintre condilii interni │ │ │ ││ │femurali depăşeşte 10 cm. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │m) necroze aseptice ale oaselor │ │ │ ││ │mari; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │n) piciorul plat uni - sau │ │ │ ││ │bilateral, fără/cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale când axul gambă- │ │ │ ││ │calcaneu depăşeşte 10 grade; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │o) degete în "ciocan" │ │ │ ││ │- până la 3 degete, inclusiv, cu │ │ │ ││ │clavusuri ce duc la jenă în │ │ │ ││ │portul încălţămintei; │ │ │ ││ │- bilateral, peste 3 degete, cu │ │ │ ││ │jenă pronunţată în portul │ │ │ ││ │încălţămintei; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │p) halux valgus cu abducţie de │ │ │ Apt ││ │până la 15 grade-normal 5 grade; │ Inapt │ Inapt │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │la aprecierea comisiilor de expertiză││ │ │ │ │ medico- militară pentru M.Ap.N. ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │q) halux valgus cu abducţie peste│ │ │ ││ │15 grade, cu tulburări trofice │ │ │ ││ │tegumentare (hipercheratoză), │ │ │ ││ │bursite, exostoză, cicatrici │ │ │ ││ │cheloide post-operatorii, │ │ │ ││ │deformarea încălţămintei; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │r) sindactilia la peste 2 degete │ │ │ ││ │de la mână; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │s) lipsa sau impotenţa │ │ │ ││ │funcţională definitivă a unui │ │ │ ││ │membru sau segment de membru; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ş) lipsa policelui: unilateral, │ │ │ ││ │bilateral; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │t) pentru alte interesări ale │ │ │ ││ │oaselor mâinii sau piciorului - │ │ │ ││ │lipsa unor degete, falange etc. │ │ │ ││ │- se va ţine cont de gradul de │ │ │ ││ │afectare a ortostatismului, │ │ │ ││ │mersului, gestualităţii, │ │ │ ││ │prehensiunii etc.; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ţ) scurtarea membrului inferior, │ Inapt │ Apt/Inapt │ Apt/Inapt ││ │în funcţie de etiologie: │ │ Apt/Inapt │ Apt/Inapt ││ │- cu 1-3 cm; │ │ la aprecierea comisiilor│ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │ de expertiză medico- │ expertiză medico-militară ││ │ │ │ militară pentru M.Ap.N │ pentru M.Ap.N ││ │ │ │ │ Apt*) ││ │- cu peste 3 cm. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │u) scurtarea membrului superior: │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │- până la 4 cm; │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │ │ expertiză medico-militară ││ │ │ │ │ pentru M.Ap.N ││ │ │ │ │ ││ │- peste 4 cm. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │ │ │ │ Apt/Inapt ││ │ │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │ │ │ │ expertiză medico- militară ││ │ │ │ │ pentru M.Ap.N. │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 260│Deviaţii ale coloanei vertebrale │ Inapt │ Inapt │ Apt ││ │- cifoza, scolioza, lordoza, │ │ │ Apt/Inapt ││ │spate rotund, spondilolistezis │ │ │ la aprecierea comisiilor de ││ │faţă de curburile fiziologice - │ │ │ expertiză medico-militară ││ │frontal 0 grade, sagital 40 de │ │ │ pentru M.Ap.N ││ │grade coloana dorsală: │ │ │ ││ │a) cu unghi peste 10 grade; │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu unghi peste 20 grade cu/ │ │ │ ││ │fără rotaţia corpurilor │ │ │ ││ │vertebrale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 261│Alte boli ale aparatului │ Apt/Inapt ││ │locomotor. │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘___________ Notă *) Pentru M.A.I şi S.T.S.NOTĂ: MIŞCĂRILE ŞI POZIŢIILE FIZIOLOGICE ÎN ANCHILOZE ŞI REDORI STRÂNSE ALE PRINCIPALELOR ARTICULAŢII1. Poziţia de 0° a articulaţiilor unui subiect se consideră atunci când acesta este în ortostatism sau poziţia drepţi, cu braţele pe lângă corp şi palmele pe lângă coapse, vârfurile picioarelor lipite;2. Funcţionalitatea segmentelor se apreciază în raport de posibilitatea de a realiza gestualitatea şi autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul şi mersul pentru membrele pelvine3. Modificarea amplitudinii mişcărilor în articulaţii cu +/-20 grade faţă de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidaţi.TABELCU MIŞCĂRILE ŞI POZIŢIILE FUNCŢIONALE ÎN ANCHILOZE ŞI REDORI STRÂNSEALE PRINCIPALELOR ARTICULAŢII - EXPRIMATE ÎN GRADE DE MOBILITATE -*Font 7*┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┐│ Structuri anatomice │Mişcări şi poziţii funcţionale│Deficienţa funcţională medie: │Poziţia funcţională││ │ │ │ în anchiloze şi ││ │ │ │ redori strânse │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Coloana vertebrală │Flexie: 0 - 60 │ 30 │ 0 - 30 ││cervicală: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 50 │ 25 │ 0 - 10 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Înclinaţie laterală: 0 - 40 │ 15 │ 0 - 15 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Rotaţie: 0 - 60 │ 20 │ 0 - 20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Coloana vertebrală │Flexie: 0 - 95 │ 15 │ 0 - 15 ││dorso-lombară: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 35 │ 15 │ 0 - 15 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Înclinaţie laterală: 0 - 40 │ 15 │ 0 - 15 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Rotaţie: 0 - 60 │ 20 │ 0 - 20 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia scapulo- │Anteducţie: 0 - 170 │ 70 │ 0 - 15 ││humerală: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Retroducţie: 0 - 35 │ 0 │ 0 - 10 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Abducţie: 0 - 85 │ 40 │ 0 - 20 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Rotaţie: 0 - 90 │ 0 │ 0 - 10 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia cotului: │Flexie: 0 - 140 │ 45 │ 90 - 125 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Pronaţie: 0 - 90 │ 45 │ 0 - 45 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Supinaţie: 0 - 90 │ 60 │ 0 - 45 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia pumnului: │Flexie: 0 - 85 │ 40 │ 0 - 40 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 85 │ 30 │ 0 - 30 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Înclinare ulnară: 0 - 40 │ - │ 0 - 20 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Înclinare radială: 0 - 20 │ - │ 0 - 15 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Police metacarpo- │Flexie: 0 - 90 │ 40 │ 0 - 45 ││falangian: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 0 │ - │ - ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Abducţie: 0 - 60 │ 10 │ 0 - 10 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Opoziţie: 0 cm │ 2 cm │ - │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia │Flexie: 0 - 90 │ 30 │ 0 - 10 ││interfalangiană I: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 0 │ - │ 0 - 10 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Index, medius, inelar, │Flexie: 0 - 90 │ 30 │ 35 - 35 ││auricular: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 0 │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia │Flexie: 0 - 90 │ 30 │ 35 - 35 ││metacarpofalangiană I: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 0 │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia │Flexie: 0 - 90 │ 30 │ 0 - 45 ││interfalangiană II: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 0 │ - │ - │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia coxo- │Flexie: 0 - 130 │ 45 │ 0 - 15 ││femurală: ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Extensie: 0 - 25 │ - │ 0 - 5 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Abducţie: 0 - 45 │ 15 │ 0 - 10 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Adducţie: 0 - 30 │ - │ 0 - 5 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Rotaţie internă: 0 - 40 │ - │ 0 - 5 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Rotaţie externă: 0 - 60 │ - │ 0 - 5 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia genunchiului:│Flexie: 0 - 145 │ 45 │ 0 - 10 │├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│Articulaţia gleznei: │Flexie plantară: 0 - 50 │ 15 │ 0 - 10 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Flexie dorsală: 0 - 20 │ 10 │ 0 - 0 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Abducţie: 0 - 25 │ 15 │ 0 - 5 ││ ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┤│ │Adducţie: 0 - 45 │ 10 │ 0 - 10 │└─────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┘NOTĂ: La testarea mobilităţii articulare se iau în considerare următoarele aspecte: a) poziţia de 0 grade de mobilitate a articulaţiilor unui subiect se consideră atunci când aceasta este în ortostatism - poziţia de "drepţi" -, cu braţele lângă corp şi palmele pe lângă coapse şi vârfurile picioarelor lipite; b) poziţia funcţională a membrelor sau segmentelor de membru este în raport cu posibilitatea de a se realiza gestualitatea şi autoservirea pentru membrele toracice, respectiv ortostatismul şi mersul pentru membrele pelvine; c) modificarea amplitudinii mişcărilor în articulaţii cu +/- 20 grade de mobilitate faţă de normal reprezintă inaptitudine pentru toate categoriile de candidaţi.XVI. BOLI INFECŢIOASE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 262│Febra tifoidă şi febrele │ │ │ ││ │paratifoide. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 263│Meningite acute, virale şi │ │ │ ││ │bacteriene - inclusiv bk. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 264│Seropozitivii pentru virusul │ │ │ ││ │H.I.V. şi bolnavii cu S.I.D.A. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 265│Tuberculoza la imunodeprimaţi. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 266│Purtătorii cronici de bacili │ │ │ ││ │tifici, nesterilizaţi prin │ │ │ ││ │tratamente repetate.*1) │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 267│Encefalite şi encefalomielite │ │ │ ││ │acute virale, bacteriene - │ │ │ ││ │inclusiv bk. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 268│Sindromul febril al călătorilor │ │ │ ││ │în zonele tropicale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 269│Septicemii - sepsis - │ │ │ ││ │endocardite, miocardite şi │ │ │ ││ │pericardite infecţioase. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 270│Boli cu poartă de intrare │ │ │ ││ │dominantă tegumentul şi mucoasele│ │ │ ││ │- antrax, bruceloză, gangrena │ │ │ ││ │gazoasă, leptospiroză, │ │ │ ││ │listerioză, rickettsioze, │ │ │ ││ │tetanos, toxoplasmoză, tularemie.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 271│Hidatidoza/echinococoza. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 272│Malaria. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 273│Boala Lyme. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 274│Alte boli infecţioase (virale, │ Apt/Inapt ││ │bacteriene şi parazitare). │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XVII. AFECŢIUNI DERMATO-VENERICE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 275│Acneea polimorfă şi afecţiuni cu │ │ │ ││ │aspect acneiform - acneea │ │ │ ││ │cheloidiană, acneea necrotică, │ │ │ ││ │acneea conglobată, acneea │ │ │ ││ │rozacee etc. - rebele la │ │ │ ││ │tratament şi aspect inestetic. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 276│Acrodermatita cronică atrofiantă │ │ │ ││ │cu tulburări funcţionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 277│Alopecii necicatriceale şi │ │ │ ││ │alopecii cicatriceale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 278│Stafilococii cutanate: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- stafilococii pilosebacee; │ │ │ ││ │- stafilococii ale pielii glabre;│ │ │ ││ │- stafilococii ale glandelor │ │ │ ││ │sudoripare; │ │ │ ││ │- strepto-stafilococii cutanate; │ │ │ ││ │- afecţiuni produse prin acţiunea│ │ │ ││ │toxinelor stafilococice │ │ │ ││ │persistente şi rebele la │ │ │ ││ │tratament, cu documentaţie de │ │ │ ││ │specialitate. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 279│Atrofia cutanată întinsă - peste │ │ │ ││ │15% din suprafaţa corpului şi cu │ │ │ ││ │jenă evidentă în mişcări. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 280│Cutis laxa şi alte elastoze cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale accentuate.│ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 281│Dermatoze buloase: │ │ │ ││ │a) epidermoliza buloasă, │ │ │ ││ │dermatita herpetiformă, │ │ │ ││ │pemfigoidul bulos, pemfigus; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) porfiriile cutanate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) alte dermatoze buloase - │ │ │ ││ │pemfigusul benign, acrodermatita │ │ │ ││ │enteropatică etc. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 282│Afecţiuni cutanate precanceroase │ │ │ ││ │- xeroderma pigmentosum, │ │ │ ││ │eritroplazia Queyrat, boala │ │ │ ││ │Paget, boala Bowen, boala Darier │ │ │ ││ │etc.- cu documentaţie de │ │ │ ││ │specialitate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 283│Lentigo malign - cu confirmare │ │ │ ││ │histopatologică. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 284│Eczema cronică cu evoluţie │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │trenantă, rebelă la tratament, în│ │ │ ││ │placarde întinse sau generalizată│ │ │ ││ │- eczema de origine complexă; │ │ │ ││ │- eczema de contact; │ │ │ ││ │- eczema atopică cu documentaţie │ │ │ ││ │de specialitate. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 285│Eritemul polimorf cronic, │ │ │ ││ │recidivat şi rebel la tratament, │ │ │ ││ │cu documentaţie de specialitate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 286│Eritrodermia - dermatita │ │ │ ││ │exfoliativă - cu evoluţie cronică│ │ │ ││ │şi rebelă la tratament, cu │ │ │ ││ │documentaţie de specialitate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 287│Genodermatoze: │ │ │ ││ │a) keratodermia palmoplantară şi │ │ │ ││ │keratodermia familială cu │ │ │ ││ │tulburări funcţionale moderate/ │ │ │ ││ │accentuate; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) ichtioza, primară sau │ │ │ ││ │secundară, cu tulburări │ │ │ ││ │funcţionale moderate/accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 288│Tuberculoza cutanată: │ │ │ ││ │a) tuberculoze cutanate tipice- │ │ │ ││ │lupusul tuberculos, întins şi/sau│ │ │ ││ │mutilant; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) tuberculoze cutanate atipice: │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │- micropapuloase; │ │ │ ││ │- papuloase - tuberculide │ │ │ ││ │papulonecrotice; │ │ │ ││ │- nodulare (eritem indurat Bazin,│ │ │ ││ │tuberculide nodulare atipice). │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 289│Lupusul eritematos acut diseminat│ │ │ ││ │cronic - discoid, centrifug - sau│ │ │ ││ │subacut diseminat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 290│Dermatoze micotice profunde: │ │ │ ││ │- actinomicoza; sporotrichoza; │ │ │ ││ │blastomicoza (trenante, rebele la│ │ │ ││ │tratament şi cu documentaţie de │ │ │ ││ │specialitate). │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 291│Onicomicoza la majoritatea │ │ │ ││ │unghiilor (peste 70%) │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 292│Pitiriazis rubra pilar rebel la │ │ │ ││ │tratament şi pitiriazis rubra │ │ │ ││ │forma Hebra. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 293│Psoriazis: │ │ │ ││ │a) eritrodermic, în placarde, │ │ │ ││ │serpiginos, pustulos, artropatic │ │ │ ││ │etc., cu evoluţie tranantă şi │ │ │ ││ │rebel la tratament; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu evoluţie benignă şi cu │ │ │ ││ │răspuns constant favorabil la │ │ │ ││ │tratament. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 294│Prurigo cronic rebel la tratament│ │ │ ││ │şi cu documentaţie de │ │ │ ││ │specialitate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ 295│Radiodermite după expuneri la │ │ │ ││ │radiaţii ionizante pentru │ │ │ ││ │tratament sau expuneri │ │ │ ││ │profesionale. │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ 296│Angiosarcomatoza Kaposi, │ │ │ ││ │documentată medical. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 297│Sclerodermia şi dermatomiozita: │ │ │ ││ │a) cu leziuni cutanate minime şi │ │ │ ││ │cu răspuns favorabil la tratament│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) formele sistemice. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 298│Sifilisul: │ │ │ ││ │a) recent - sifilisul cu leziuni │ │ │ ││ │primare sau secundare - sifilisul│ │ │ ││ │florid recent; - sifilisul latent│ │ │ ││ │recent; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) tardiv - formele cu peste 2 │ │ │ ││ │ani de evoluţie - cu leziuni │ │ │ ││ │cutanate şi/sau serologie │ │ │ ││ │pozitivă; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) tardiv cu complicaţii cutanate│ │ │ ││ │osteoarticulare, viscerale etc. │ │ │ ││ │ce determină tulburări │ │ │ ││ │funcţionale accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 299│Tulburări de secreţie ale │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ │glandelor pielii │ │ │ ││ │- anhidroza, hiperhidroza, │ │ │ ││ │bromhidroza │ │ │ ││ │- generalizate şi rebele la │ │ │ ││ │tratament. │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 300│Tulburări primare de pigmentare │ │ │ ││ │ale pielii, întinse, inestetice │ │ │ ││ │şi rebele la tratament - │ │ │ ││ │albinismul, melanodermia, │ │ │ ││ │vitiligo. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 301│Urticaria cronică recidivată şi │ │ │ ││ │rebelă la tratament, documentată │ │ │ ││ │medical. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 302│Neurofibromatoza Recklinghausen: │ │ │ ││ │a) fără tulburări funcţionale sau│ │ │ ││ │cu tulburări funcţionale uşoare; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) cu tulburări funcţionale │ │ │ ││ │moderate sau accentuate. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 303│Lepra şi contacţii familiali. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 304│Alte boli dermatologice ce nu │ Apt/Inapt ││ │sunt cuprinse în acest barem, în │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor ││ │raport de natura şi gradul │ de expertiză medico-militară, după caz. ││ │tulburărilor funcţionale, precum │ ││ │şi de răspunsul la tratament. │ │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XVIII. TUMORI MALIGNE ŞI BENIGNE*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ CATEGORII ││Prg.│ DENUMIREA BOLILOR ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤│ │ │ I │ II │ III ││ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │- Candidaţi pentru │Soldaţi şi gradaţi │Persoane care urmează să fie chemate/││ │ │unităţile/instituţiile de │profesionişti la angajare│rechemate/ încadrate, după caz, în ││ │ │învăţământ din structura M.Ap.N./│în M.Ap.N/S.P.P şi pe │rândul cadrelor militare din M.Ap.N/ ││ │ │M.A.I/M.J./ A.N.P. │perioada instruirii. │M.A.I./ S.I.E./ S.T.S./ S.P.P./ ││ │ │- Elevii şi studenţii pe perioada│ │poliţiştilor în serviciu/ ││ │ │şcolarizării pentru M.Ap.N./ │ │funcţionarilor publici cu statut ││ │ │M.A.I/S.R.I./M.J/A.N.P./S.T.S./ │ │special din A.N.P./ M.J. ││ │ │S.I.E./S.P.P., înainte de │ │ ││ │ │absolvire sau până la primirea │ │ ││ │ │primului grad. │ │ ││ │ │- Candidaţi pentru cursul de │ │ ││ │ │formare a cadrelor militare ale │ │ ││ │ │M.Ap.N. pe filiera indirectă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 305│ Tumori maligne: │ │ │ ││ │ a) ale cavităţii bucale şi ale │ │ │ ││ │ faringelui; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │b) ale aparatului digestiv şi │ │ │ ││ │peritoneului; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │c) ale aparatului respirator şi │ │ │ ││ │mediastinului; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │d) ale oaselor, ţesutului │ │ │ ││ │conjunctiv, pielii şi ale sânului│ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │e) ale aparatului urinar şi │ │ │ ││ │organelor genitale; │ Inapt │ Inapt │ Inapt ││ ├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ │f) ale sistemului nervos central │ │ │ ││ │şi periferic, glandelor │ │ │ ││ │endocrine, ganglionilor │ │ │ ││ │limfatici, alte tumori maligne │ │ │ ││ │primare sau secundare, precum şi │ │ │ ││ │tumorile maligne cu localizare │ │ │ ││ │greu de precizat. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤│ 306│Alte tumori maligne cu localizare│ │ │ ││ │neprecizată. │ Inapt │ Inapt │ Inapt │├────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤│ 307│Tumori benigne, indiferent de │ Apt/Inapt ││ │localizare. │ la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză ││ │ │ medico-militară, după caz. │└────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘XIX. INDICI ANTROPOMETRICI┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 308 │Candidaţii pentru colegiile militare sunt declaraţi admişi medical dacă││ │îndeplinesc indicii antropometrici menţionaţi în tabelul următor: │├─────┼─────────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────────────────┤│ │Vârsta candidatului │ Talia │ Greutatea │ Perimetrul toracic ││ ├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤│ │13 ani împliniţi │145 cm │ 34 kg │ 64 cm ││ ├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤│ │14 ani împliniţi │150 cm │ 36 kg │ 66 cm ││ ├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤│ │15 ani împliniţi │155 cm │ 38 kg │ 68 cm ││ ├─────────────────────────────┼───────┼───────────┼─────────────────────┤│ │16 ani împliniţi │160 cm │ 40 kg │ 70 cm │└─────┴─────────────────────────────┴───────┴───────────┴─────────────────────┘Notă: a) Pentru fiecare 5 cm în plus la talie peste cifra minimă corespunzătoare vârstei, candidaţii trebuie să aibă 1 kg în plus la greutate şi 1 cm în plus la perimetrul toracic; b) Candidaţii cu un minus de 5 cm talie, 2 kg greutate şi 2 cm perimetru toracic faţă de cifrele minime corespunzătoare vârstei pot fi declaraţi admis medical la aprecierea medicului examinator/comisiei centrale de expertiză medico-militară în funcţie de dezvoltarea fizică armonioasă a acestora;309 a) Indici antropometrici pentru selecţionarea candidaţilor bărbaţi la admiterea în instituţii militare de învăţământ şi angajare SGP:┌──────────┬───────────────┬─────────┬───────────┐│ TALIA │ GREUTATEA │ + 10% │ - 15% ││ (cm): │ IDEALĂ (kg): │ (kg): │ (kg): │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 165 │ 65 │ 71,05 │ 55,26 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 166 │ 66 │ 72.60 │ 56,10 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 167 │ 67 │ 73,70 │ 56,95 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 168 │ 68 │ 74,80 │ 57,80 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 169 │ 69 │ 75,90 │ 58,65 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 170 │ 70 │ 77,00 │ 59.50 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 171 │ 71 │ 78,10 │ 60,35 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 172 │ 72 │ 79,20 │ 61,20 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 173 │ 73 │ 80,30 │ 62,10 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 174 │ 74 │ 81,40 │ 62,90 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 175 │ 75 │ 82,50 │ 63,75 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 176 │ 76 │ 83,60 │ 64,60 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 177 │ 77 │ 84,70 │ 65,45 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 178 │ 78 │ 85.80 │ 66,30 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 179 │ 79 │ 86.90 │ 67,15 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 180 │ 80 │ 88.00 │ 68,00 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 181 │ 81 │ 89,10 │ 68,00 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 182 │ 82 │ 90,20 │ 69,70 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 183 │ 83 │ 91,30 │ 70,55 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 184 │ 84 │ 92.40 │ 71,40 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 185 │ 85 │ 93,50 │ 72,25 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 186 │ 86 │ 94,60 │ 73,10 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 187 │ 87 │ 95,70 │ 74,15 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 188 │ 88 │ 96,80 │ 74,95 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 189 │ 89 │ 97,90 │ 75.65 │├──────────┼───────────────┼─────────┼───────────┤│ 190 │ 90 │ 99,00 │ 76,50 │└──────────┴───────────────┴─────────┴───────────┘ b) Indici antropometrici pentru selecţionarea candidatelor la admiterea în instituţii militare de învăţământ şi angajare SGP:┌─────────┬────────┬───────────┬──────┬──────────┬──────────────────────────┐│Înălţimea│ x 0.90 │ Greutatea │ X 5 │ Variaţia │ Greutăţi admise ││ în cm │ │ ideală │ │greutăţii ├────────────┬─────────────┤│ │ │ │ │ │ + │ - │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 155 │ x0,90 │ 49,50 Kg │ x5 │ 2,47 │ 51,97 Kg │ 47,03 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 156 │ x0,90 │ 50,40 Kg │ x5 │ 2,52 │ 52,92 Kg │ 47,88 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 157 │ x0,90 │ 51,30 Kg │ x5 │ 2,56 │ 53,86 Kg │ 48,74 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 158 │ x0,90 │ 52,20 Kg │ x5 │ 2,61 │ 54,81 Kg │ 49,59 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 159 │ x0,90 │ 53,10 Kg │ x5 │ 2,65 │ 55,75 Kg │ 50,44 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 160 │ x0,90 │ 54,00 Kg │ x5 │ 2,70 │ 56,70 Kg │ 51,30 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 161 │ x0,90 │ 54,90 Kg │ x5 │ 2,74 │ 57,64 Kg │ 52,15 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 162 │ x0,90 │ 55,80 Kg │ x5 │ 2,79 │ 58,59 Kg │ 53,01 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 163 │ x0,90 │ 56,70 Kg │ x5 │ 2,83 │ 59,53 Kg │ 53,86 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 164 │ x0,90 │ 57,60 Kg │ x5 │ 2,88 │ 60,48 Kg │ 54,72 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 165 │ x0,90 │ 58,50 Kg │ x5 │ 2,92 │ 61,42 Kg │ 55,57 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 166 │ x0,90 │ 59,40 Kg │ x5 │ 2,97 │ 62,32 Kg │ 56,43 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 167 │ x0,90 │ 60,30 Kg │ x5 │ 3,01 │ 63,31 Kg │ 57,28 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 168 │ x0,90 │ 61,20 Kg │ x5 │ 3,06 │ 64,26 Kg │ 58,14 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 169 │ x0,90 │ 62,10 Kg │ x5 │ 3,10 │ 65,20 Kg │ 58,99 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 170 │ x0,90 │ 63,00 Kg │ x5 │ 3,15 │ 66,15 Kg │ 59,85 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 171 │ x0,90 │ 63,90 Kg │ x5 │ 3,19 │ 67,09 Kg │ 60,70 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 172 │ x0,90 │ 64,90 Kg │ x5 │ 3,24 │ 68,14 Kg │ 61,65 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 173 │ x0,90 │ 65,70 Kg │ x5 │ 3,28 │ 68,98 Kg │ 62,41 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 174 │ x0,90 │ 66,60 Kg │ x5 │ 3,32 │ 69,92 Kg │ 63,27 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 175 │ x0,90 │ 67,50 Kg │ x5 │ 3,37 │ 70,91 Kg │ 64,13 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 176 │ x0,90 │ 68,40 Kg │ x5 │ 3,42 │ 71,82 Kg │ 64,98 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 177 │ x0,90 │ 69,30 Kg │ x5 │ 3,46 │ 72,16 Kg │ 65,84 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 178 │ x0,90 │ 70,20 Kg │ x5 │ 3,51 │ 73,71 Kg │ 66,69 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 179 │ x0,90 │ 71,10 Kg │ x5 │ 3,55 │ 74,65 Kg │ 67,55 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 180 │ x0,90 │ 72,00 Kg │ x5 │ 3,60 │ 75,60 Kg │ 68,40 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 181 │ x0,90 │ 72,90 Kg │ x5 │ 3,64 │ 76,54 Kg │ 69,26 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 182 │ x0,90 │ 73,80 Kg │ x5 │ 3,69 │ 77,49 Kg │ 70,11 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 183 │ x0,90 │ 74,70 Kg │ x5 │ 3,73 │ 78,43 Kg │ 70,97 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 184 │ x0,90 │ 75,60 Kg │ x5 │ 3,78 │ 79,38 Kg │ 71,82 Kg │├─────────┼────────┼───────────┼──────┼──────────┼────────────┼─────────────┤│ 185 │ x0,90 │ 76,50 Kg │ x5 │ 3,82 │ 80,32 Kg │ 72,68 Kg │└─────────┴────────┴───────────┴──────┴──────────┴────────────┴─────────────┘ c) Indici antropometrici pentru selecţionarea medicală a candidatelor pentru SGP şi şcoli sau cursuri militare de cadre militare în activitate:- talia sub 155 cm şi peste 185 cm -inaptă pentru şcoala militară şi angajare SGP, cu excepţia admiterii în colegiul militar;- greutatea sub 45 Kg - inaptă pentru şcoala militară şi angajare SGP, cu excepţia admiterii în colegiul militar;- greutatea pentru candidate trebuie să corespundă greutăţii ideale (numărul de centimetri ce depăşeşte un metru înmulţit cu 0,9) la care se poate admite o variaţie în plus sau în minus de 5%. d) Indicii antropometrici specifici armelor/serviciilor/specialităţilor militare, în vederea selecţionării candidaţilor pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru persoanele chemate/rechemate în rândul cadrelor militare în activitate şi angajarea soldaţilor/gradaţilor profesionişti în cadrul Ministerului Apărării Naţionale se stabilesc prin dispoziţia şefului Direcţiei medicale.┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐│310│Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală. │ Inapt│ Inapt│ Inapt│└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘NOTĂ pentru M.Ap.N:În cazul prevederilor "Apt/Inapt la aprecierea comisiilor de expertiză medico-militară pentru M.Ap.N" şi "Apt/Inapt la aprecierea şi pe răspunderea medicilor examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiză medico-militară, după caz" fişele de examinare medicală vor fi încheiate în şedinţa comisiei de expertiză medico-militară de către preşedinte, în urma consultării cu membrii comisiei. Hotărârile se iau în raport cu solicitările fizico-psihice specifice armei sau serviciului/specialităţii militare, statusului anatomic, clinic şi funcţional al afecţiunii, precum şi funcţiei în care urmează să fie încadrat, după caz, cu votul majorităţii membrilor, fapt consemnat în procesul verbal de şedinţă. În situaţia în care nu există consens, fişele sunt trimise la Comisia centrală de expertiză medico-militară. Preşedintele Comisiei centrale de expertiză medico-militară supune la vot în şedinţa comisiei cazul prezentat şi, cu acordul majorităţii membrilor stabileşte aptitudinea şi încheie fişa de examinare medicală.______________