ORDIN nr. 1.540 din 3 iunie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos(actualizat până la data de 20 octombrie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 20 octombrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 815 din 29 septembrie 2014; ORDINUL nr. 669 din 1 august 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statBucureşti, 3 iunie 2011.Nr. 1.540.  +  AnexăINSTRUCTIUNI 03/06/2011