LEGE nr. 129 din 8 octombrie 2014pentru aprobarea Standardului internaţional Lista interzisă pentru anul 2014
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 10 octombrie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează substanţele şi metodele interzise în sport.  +  Articolul 2Substanţele interzise sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 383/2013 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 28 octombrie 2013.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUICĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 8 octombrie 2014.Nr. 129.  +  AnexăLista interzisă pentru anul 2014  +  Capitolul 1 Agenţia Mondială Anti-Doping (AMAD) Codul Mondial Anti-Doping Standardul internaţionalTextul oficial al Listei interzise va fi menţinut de către AMAD şi va fi publicat în limbile engleză şi franceză. În cazul existenţei vreunei contradicţii între versiunea în limba engleză şi cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.Lista interzisă pentru anul 2014Codul Mondial Anti-DopingConform articolului 4.2.2 al Codului Mondial Anti-Doping, toate substanţele interzise vor fi considerate "substanţe specifice", cu excepţia substanţelor din clasele S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a şi a metodelor interzise M1, M2 şi M3.  +  Capitolul 2 Lista interzisă  +  Subcapitolul 1 Substanțe interziseSecţiunea 1: S0. Substanţe neaprobateOrice substanţă farmacologică care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secţiuni ale Listei şi nu are aprobarea curentă a unei autorităţi guvernamentale pentru uzul terapeutic uman (de exemplu, substanţe aflate în curs de dezvoltare preclinică sau clinică sau retrase, substanţe "designer" sau medicamente de uz veterinar) este interzisă permanent.Secţiunea 2: S1. Agenţii anaboliciAgenţii anabolici sunt interzişi.1. Steroizi anabolici androgeni (SAA) a) SAA exogeni*1) includ:1-androstendiol (5α-androst-1-en-3beta,17beta-diol); 1-androstendionă (5α-androst-1-en-3,17-dionă); bolandiol (estr-4-en-3beta,17beta-diol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol ([1,2]oxazolo[4', 5': 2,3]pregna-4-en-20-in-17α-ol); dehidroclormetiltestosteron (4-clor-17beta- hidroxi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); dezoximetiltestosteron (17α-metil-5α-androst-2-en-17beta-ol); drostanolon; etilestrenol (19-norpregn-4-en-17α-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17α-metil[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17beta-ol); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17beta-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metandienonă (17beta-hidroxi- 17α-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metenolon; metandriol; metasteron (17beta-hidroxi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-onă); metildienolon (17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9-dien-3-onă); metil-1-testosteron (17beta-hidroxi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17beta-hidroxi-17α-metilestr-4-en-3-onă); metiltestosteron; metribolon (metiltrienolon, 17beta-hidroxi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-en-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol (17beta-[(tetrahidropiran-2-il)oxi]-1'H-pirazolo[3,4:2,3]-5α-androstan); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17beta-hidroxi-5α-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (17-hidroxi-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-onă); trenbolon (17beta-hidroxiestr-4,9,11-trien-3-onă) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect (e) biologic(e) similar(e). b) SAA endogeni*2) când s-au administrat exogen:androstendiol (androst-5-en-3beta,17beta-diol); androstendionă (androst-4-en-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17beta-hidroxi-5α-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA, 3beta-hidroxiandrost-5-en-17-onă); testosteron, precum şi metaboliţii şi izomerii acestora, incluzând, dar nelimitându-se la:-------*1) "Exogen" se referă la substanţele care, de regulă, nu sunt produse de organism în mod natural.*2) "Endogen" se referă la substanţele care, de regulă, sunt produse de organism în mod natural.5α-androstan-3α,17α-diol; 5α-androstan-3α,17beta-diol; 5α-androstan-3beta, 17α-diol; 5α-androstan-3beta,17beta-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst-4-en-3α,17beta-diol; androst-4-en-3beta,17α-diol; androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en-3α,17beta-diol; androst-5-en-3beta,17α-diol; 4-androstendiol (androst-4-en-3beta,17beta-diol); 5-androstendionă (androst-5-en-3,17-dionă); epi-dihidrotestosteron; epitestosteron; etiocolanolon; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 3beta-hidroxi-5α-androstan-17-onă; 7α-hidroxi-DHEA; 7beta-hidroxi-DHEA; 7-ceto-DHEA; 19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.2. Alţi agenţi anabolici, incluzând, dar nelimitându-se la:Clenbuterol, modulatorii receptorilor selectivi de androgeni (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.Secţiunea 3: S2. Hormoni peptidici, factori de creştere şi substanţe înrudite (1) Sunt interzise următoarele substanţe şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e):1. Agenţi de stimulare a eritropoiezei [de exemplu: eritropoietina (EPO), darbepoetina (dEPO), stabilizatori ai factorilor care induc hipoxia (HIF), precum (xenon, argon) metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA), peginesatida (Hematida)];2. Gonadotropina corionică (CG) şi hormonul luteinizant (LH) şi factorii lor de eliberare, la bărbaţi;3. Corticotropinele şi factorii lor de eliberare;4. Hormonul de creştere (GH) şi factorii săi de eliberare, factorul de creştere similar insulinei-1 (IGF-1). (2) În plus, sunt interzişi următorii factori de creştere:- factori de creştere a fibroblastelor (FGFs), factorul de creştere a hepatocitelor (HGF), factori de creştere mecanici (MGFs), factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF), factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF), precum şi orice alt factor de creştere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muşchilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră, şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).Secţiunea 4: S3. Beta-2 agoniştiToţi beta-2 agoniştii, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi l-), unde e cazul, sunt interzişi, cu excepţia salbutamolului inhalat (maximum 1.600 micrograme în 24 de ore), formoterolului inhalat (maximum 54 micrograme în 24 de ore) şi salmeterolului luat prin inhalare, în concordanţă cu regimul terapeutic recomandat de producători.Se consideră că prezenţa salbutamolului în urină într-o concentraţie mai mare de 1.000 ng/mL sau a formoterolului într-o concentraţie mai mare de 40 ng/mL nu este datorată utilizării în scop terapeutic a substanţei şi va fi considerată rezultat analitic advers, dacă sportivul nu dovedeşte, pe baza unui studiu farmacocinetic controlat, că rezultatul anormal a fost consecinţa utilizării unei doze terapeutice inhalate de până la limita maximă indicată mai sus.Secţiunea 5: S4. Hormoni şi modulatori metabolici (1) Următoarele clase sunt interzise:1. Inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: aminoglutetimid, anastrozol, androsta-1,4,6-trien-3,17-dionă (androstatriendionă), 4-androsten-3,6,17-trionă (6-oxo), exemestan, formestan, letrozol, testolactonă;2. Modulatori ai receptorilor selectivi de estrogeni (SERMs) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;3. Alte substanţe antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;4. Agenţi care modifică funcţia (funcţiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei;5. Modulatori metabolici: a) insulinele; b) agonişti ai receptorilor d activaţi de proliferatorul peroxizomilor (PPARδ) (de exemplu, GW 1516), agonişti ai axei PPARδ - proteinkinaze activate de AMP (AMPK) (de exemplu, AICAR).Secţiunea 6: S5. Diuretice şi alţi agenţi mascatoriAgenţii mascatori sunt interzişi. Aceştia includ:- diuretice, desmopresina, substituenţi de plasmă (de exemplu, glicerol; administrarea intravenoasă de albumină, dextran, hidroxietil amidon şi manitol), probenecid; şi alte substanţe cu efect(e) biologic(e) similar(e). Administrarea locală a felipresinei în anestezia dentară nu este interzisă.Diureticele includ:acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolactonă, tiazide (de exemplu, bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă), triamteren, vaptani (de exemplu, tolvaptan) şi alte substanţe cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e) (cu excepţia drospirenonei, pamabromului, precum şi a dorzolamidei şi a brinzolamidei aplicate local, care nu sunt interzise).Utilizarea în competiţie şi în afara competiţiei, după caz, a oricărei cantităţi a unei substanţe cu limită de prag (de exemplu, formoterol, salbutamol, cathină, efedrină, metilefedrină şi pseudoefedrină), în combinaţie cu un diuretic sau alt agent mascator, necesită eliberarea unei scutiri de uz terapeutic specifice pentru acea substanţă în plus faţă de cea acordată pentru diuretic sau pentru alt agent mascator.  +  Subcapitolul 2 Metode interziseSecţiunea 1: M1. Manipularea sângelui şi a componentelor sângeluiSunt interzise următoarele:1. Administrarea sau reintroducerea oricărei cantităţi de sânge autolog, alogenic (homolog) sau heterolog sau de produse hematologice din celule roşii de orice origine în sistemul circulator;2. Creşterea artificială a absorbţiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) şi a produselor pe bază de hemoglobină modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobină, produşi de hemoglobină micro-încapsulată), cu excepţia oxigenului suplimentar;3. Orice formă de manipulare intravasculară a sângelui sau componentelor sângelui prin mijloace fizice sau chimice.Secţiunea 2: M2. Manipularea chimică şi fizicăSunt interzise următoarele:1. Falsificarea sau încercarea de falsificare cu scopul de a altera integritatea şi validitatea probelor recoltate în timpul controlului doping. Aceste practici includ, dar nu se limitează la substituţia urinei şi/sau alterare (de exemplu, proteazele);2. Infuziile intravenoase şi/sau injecţiile cu mai mult de 50 ml într-o perioadă de 6 ore, cu excepţia celor efectuate în mod legitim în cadrul tratamentului spitalicesc sau investigaţiilor clinice.Secţiunea 3: M3. Dopajul geneticSunt interzise următoarele metode, care au capacitatea de a spori performanţa sportivă:1. Transferul de polimeri ai acizilor nucleici sau analogi ai acizilor nucleici;2. Utilizarea de celule normale sau celule modificate genetic.  +  Subcapitolul 3 Substanțe și metode interzise în competițiePe lângă categoriile S0-S5 şi M1-M3 definite mai sus, următoarele categorii sunt interzise în competiţie:Secţiunea 1: 3.1 Substanţe interziseSubsecţiunea 1: S6. Stimulente (1) Toate stimulentele, inclusiv toţi izomerii optici (de exemplu, d- şi l-), unde este cazul, sunt interzise, cu excepţia derivaţilor de imidazol pentru uz local şi a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2014*3).--------*3) Următoarele substanţe incluse în Programul de monitorizare pe 2014 (bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, sinefrină) nu sunt considerate substanţe interzise. (2) Stimulentele includ: a) stimulente nespecifice:adrafinil; amfepramonă; amfetamină; amfetaminil; amifenazol; benfluorex; benzilpiperazină; bromantan; clobenzorex; cocaină; cropropamidă; crotetamidă; fencamină; fenetilină; fenfluramină; fenproporex; fonturacetam [4-fenilpiracetam (carfedon)]; furfenorex; mefenorex; mefentermină; mesocarb; metamfetamină(d-); p-metilamfetamină; modafinil; norfenfluramină; fendimetrazină; fenmetrazină; fentermină; prenilamină; prolintan. Un stimulent care nu este introdus în mod expres în această secţiune este o substanţă specifică; b) stimulente specifice (exemple):benzfetamină; cathină*4); cathinonă şi analogii săi (de exemplu, mefedrona, metedrona, a-pirolidinovalerofenonă); dimetilamfetamină, efedrină*5); epinefrină*6) (adrenalină); etamivan; etilamfetamină; etilefrină; famprofazonă; fenbutrazat; fencamfamină; heptaminol; hidroxiamfetamină (parahidroamfetamină); izometeptenă; levmetamfetamină; meclofenoxat; metilenedioximetamfetamină; metilefedrină*7); metilhexanamină (dimetilpentilamină); metilfenidat; niketamidă; norfenefrină; octopamină; oxilofrină (metilsinefrină); pemolină; pentetrazol; fenprometamină; propilhexedrină; pseudoefedrină*8); selegilină; sibutramină; stricnină; tenamfetamină (metilenedioxiamfetamină); trimetazidină; tuaminoheptan; şi alte substanţe cu structură chimică similară sau efect(e) biologic(e) similar(e).-----------*4) Cathina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 5 micrograme per mililitru.*5) Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.*6) Administrarea locală (de exemplu, nazală, oftalmologică) de epinefrină (adrenalină) sau administrarea asociată cu agenţii anestezici locali nu este interzisă.*7) Efedrina şi metilefedrina sunt interzise atunci când concentraţia oricăreia dintre ele în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.*8) Pseudoefedrina este interzisă când concentraţia sa în urină este mai mare de 150 micrograme per mililitru.Subsecţiunea 2: S7. NarcoticeSunt interzise următoarele:- buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil şi derivaţii lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.Subsecţiunea 3: S8. CanabinoideDelta 9-tetrahidrocanabinol (THC) natural (de exemplu, canabis, haşiş, marijuana) sau sintetic şi canabimimeticele (de exemplu, ierburile "Spice", JWH018, JWH073, HU-210) sunt interzise.Subsecţiunea 4: S9. GlucocorticosteroiziToţi glucocorticosteroizii sunt interzişi în administrarea pe cale orală, intravenoasă, intramusculară sau rectală.Secţiunea 2: 3.2. Substanţe interzise în anumite sporturiSubsecţiunea 1: P1. AlcoolAlcoolul (etanolul) este interzis numai în competiţie, în sporturile menţionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiraţiei şi/sau a sângelui. Pragul de infracţiune doping (valorile hematologice) este echivalent cu o concentraţie de alcool în sânge de 0,10g/L.● Sporturi de aer (FAI)● Tir cu arcul (WA)● Automobilism (FIA)● Karate (WKF)● Motociclism (FIM)● Bărci cu motor (UIM).Subsecţiunea 2: P2. Betablocante (1) Dacă nu este specificat altfel, betablocantele sunt interzise doar în competiţie, în următoarele sporturi:● Tir cu arcul (WA) (interzise şi în afara competiţiei)● Automobilism (FIA)● Biliard (toate disciplinele) (WCBS)● Darts (WDF)● Golf (IGF)● Tir (ISSF, IPC) (interzise şi în afara competiţiei)● Schi/Snowboard (FIS) în sărituri cu schiurile, freestyle aerials/halfpipe şi snowboard halfpipe/big air. (2) Betablocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele:- acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.  +  Capitolul 3 Agenţia Mondială Anti-DopingProgramul de monitorizare pe anul 2014*)------------*) Codul AMAD (articolul 4.5) stipulează: "AMAD, în colaborare cu semnatarii şi guvernele, va stabili un program de monitorizare referitor la substanţele care nu se află pe Lista interzisă, dar pe care AMAD doreşte să le monitorizeze, astfel încât să se detecteze şabloane de utilizare abuzivă în sport."Următoarele substanţe sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2014:1. stimulente: numai în competiţie: bupropion, cafeină, nicotină, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină (< 150 micrograme per mililitru), sinefrină;2. narcotice: numai în competiţie: hidrocodonă, mitraginină, raportul morfină/codeină, tapentadol, tramadol;3. glucocorticosteroizi: numai în afara competiţiei.----------