LEGE nr. 215 din 17 noiembrie 1998privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 106/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 106 din 27 august 1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998, emisă în temeiul art. 1 pct. 2 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:ORDONANȚApentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 19982. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achită contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat pomicol și viticol certificat, a semintei certificate de cartofi, a ingrasamintelor chimice, a pesticidelor, a furajelor combinate, a lucrărilor mecanice de arat, grapat, discuit, semanat, de întreținere a culturilor și de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe pășuni și fanete, a medicamentelor pentru combaterea bolilor parazitare și de reproducție la animale, a pieselor de schimb pentru repararea tractoarelor și a mașinilor agricole, precum și a motorinei.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 22 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PAULA IVANESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU
  -------------