ORDIN nr. 1.304 din 30 iunie 2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Nr. 669 din 28 mai 2009
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Nr. 1.304 din 30 iunie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 14 iulie 2009



  În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4), (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori,în temeiul prevederilor:- art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și ministrul economiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Agenția Națională pentru Protecția Mediului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului,
  Nicolae Nemirschi
  Ministrul economiei,
  Adriean Videanu
   +  AnexăPROCEDURĂde înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori