HOTĂRÂRE nr. 749 din 26 august 2014pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 septembrie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 104 alin. (12) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,Ilie Botoş,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaMinistrul economiei,Constantin NiţăMinistrul finanţelor publice,Ioana-Maria Petrescup. Ministrul delegat pentru buget,Daniela Pescaru,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaBucureşti, 26 august 2014.Nr. 749.  +  AnexăNORMA 26/08/2014