HOTĂRÂRE nr. 672 din 19 august 2014privind abrogarea unor dispoziţii din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 29 august 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa nr. 1 "Regulament -cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local" la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, articolul 35 alineatele (2) şi (3), articolele 36 - 41, articolul 42 alineatele (1) şi (2), articolul 43 alineatul (1) şi articolele 44 - 47 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Ministrul finanţelor publice,Gyorgy Attila,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 august 2014.Nr. 672.__________