ORDIN nr. 1.444 din 20 august 2014pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 28 august 2014    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.391 din 24 iulie 2014 al Direcţiei generale schimbări climatice, art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internaţional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piaţă pentru emisiile generate de aviaţia internaţională se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care este prevăzut în anexa nr. 2."2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Attila KorodiBucureşti, 20 august 2014.Nr. 1.444.  +  Anexa ─────(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.851/2011)───────────────────────────────────────Numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de serăalocate operatorilor de aviaţie pentru perioada1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020┌────┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────┬────────────────────┐│Nr. │Numele operatorului│ Identificatorul unic al │ │Număr de certificate││crt.│ │operatorului (prevăzut în│ Anul│de emisii de gaze ││ │ │ lista de operatori de │ │cu efect de seră ││ │ │ aeronave a │ │ ││ │ │ Comisiei Europene) │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤│ 1.│TAROM │ 2658 │ 2013│ 135.528 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2014│ 135.528 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2015│ 135.528 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2016│ 135.528 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2017│ 175.225 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2018│ 175.225 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2019│ 175.225 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2020│ 175.225 │├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤│ 2.│CARPATAIR │ 26254 │ 2013│ 24.618 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2014│ 24.618 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2015│ 24.618 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2016│ 24.618 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2017│ 29.189 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2018│ 29.189 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2019│ 29.189 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2020│ 29.189 │├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤│ 3. │VISION AIRLINES │ 27298 │ 2013│ 0 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2014│ 0 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2015│ 0 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2016│ 0 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2017│ 20.650 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2018│ 20.650 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2019│ 20.650 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2020│ 20.650 │├────┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼────────────────────┤│ 4. │BLUE AIR │ 30600 │ 2013│ 153.915 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2014│ 153.915 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2015│ 153.915 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2016│ 153.915 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2017│ 154.864 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2018│ 154.864 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2019│ 154.864 ││ │ │ ├─────┼────────────────────┤│ │ │ │ 2020│ 154.864 │└────┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────┴────────────────────┘__________